About Blog

iArthit-18

ArthitOnline Blog เกิดขึ้นจากตั้งใจส่วนตัวของผู้เขียนที่จะเผยแพร่ ความรู้ ประสบการณ์ ในชีวิตประจำวัน โดยเชื่อว่าการแบ่งปันสิ่งที่เรียนรู้เป็นสิ่งที่มีคุณค่า ควรแก่การกระทำ

เพื่อเป็นการเรียนรู้ ทดลอง สำหรับการเริ่มต้นการเขียน Blog งานอดิเรกใหม่ที่น่าตื่นเต้น จึงตั้งกรอบเรื่องราวไว้เพียงเรื่องทางเทคโนโลยีที่คุ้นเคย บางส่วนจากการทำงาน บางส่วนจากความสนใจส่วนตัว เฉพาะในหัวข้อของ Android, Google, Project Management และ Geomatic Engineering ประสบการณ์จากการพัฒนา Blog ของตัวเองนี้ จะนำไปสู่การขยายขอบเขตหัวข้อออกไปอีกหรือไม่ หรือจะเปิด Blog ใหม่ ๆ สำหรับกรอบเรื่องราวอื่น ๆ อีกหรือไม่ เป็นเรื่องอนาคต ที่แม้แต่ผู้เขียนเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรต่อไป

ArthitOnline Blog เริ่มเผยแพร่บทความครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 โดยใช้บริการ Blogger ของ Google บทความแรกชื่อว่า ข่าวทั่วไทยด้วย Thai News  หลังจากมีประสบการณ์มากขึ้น ใช้ Blogger จนชำนาญ จึงตัดสินใจที่จะย้ายมาใช้บริการ WordPress ด้วยเหตุผลที่เพียงแต่อยากทดสอบเทคนิคการย้าย Blog ตามที่ได้เคยอ่านจากบทความมาเท่านั้นเอง การย้าย Blog ตามที่ว่าเริ่มต้นและเสร็จสิ้นเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.2554 ประสบความสำเร็จด้วยดี เผยแพร่ต่อภายใต้ url https://arthitonline.wordpress.com บทความแรกที่เขียนบน wordpress ชื่อว่า เคล็ดลับ Google+ ตอนที่ 1 : สตรีม (Stream) ส่วนที่ Blogger ผู้เขียนทิ้งไว้ต่อราว ๆ 2 เดือน แล้วจึงปิดไป ก่อนปิดมีสถิติอยู่ที่ประมาณ 42,000 Views

ArthitOnline Blog มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนหน้าเวปต่อเนื่องมาเรื่อย ๆ ตามความรู้ประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้นของผู้เขียน จนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 ArthitOnline Blog จึงจดทะเบียนโดเมนเนมของตัวเอง ใช้ url http://arthitonline.me จนถึงปัจจุบัน

____________

August 10, 2016

ผู้เขียนสนใจการถ่ายภาพ และเริ่มงานถ่ายภาพเป็นจริงเป็นจังมาได้สักประมาณสองปี ระหว่างนี้นอกจากจะฝึกฝนตัวเองด้วยการเข้าร่วมการอบรมสัมมนา การ workshop หัวข้อที่สนใจแล้ว การอ่านบทความด้านการถ่ายภาพก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ผู้เขียนใช้ในการหาความรู้ … คิดได้ว่าถ้านำบทความภาษาต่างประเทศที่ตัวเองอ่านอยู่แล้ว มาเรียบเรียงเป็นภาษาไทยไว้ใน ArthitOnline Blog น่าจะมีประโยชน์กับหลายท่าน จึงจัดทำบทความในกลุ่ม “Tips & Tutorials” ใส่ใน category “Photography” บทความแรก “เคล็ดลับการเรียนรู้การมองเพื่อการถ่ายภาพ” … มีบทความใดน่าสนใจจะทะยอยเรียบเรียงมาลงใน Blog ให้เป็นระยะครับ

____________

June 16, 2016

ArthitOnline Blog เพิ่มเมนู Annoucement เพื่อแสดงประกาศต่าง ๆ จาก ArthitOnline Blog ให้ผู้อ่านรับทราบ และเพื่อให้มีส่วนรวมในการพัฒนาทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้น … ArthitOnline Blog ยินดีให้บริการฟรีแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์  เวปไซต์ ฐานข้อมูล แอปพลิเคชั่น ที่เป็นการให้บริการแก่สาธารณชน มีประกาศไว้แล้วที่เมนู Announcement ครับ

Remove Announcement Menu on Feb 22, 2017.

____________

December 23, 2014

ArthitOnline Blog ปรับปรุงแนวคิดหลักจากเดิมทีเน้นไปที่เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ผู้เขียนคุ้นเคย เช่น Google, Mobility Device เป็นต้น เปลี่ยนเป็นเพิ่มเรื่องของ Photography เข้าไป ทำให้ต่อไปนี้เค้าโครงของ Blog จะมี 2 Category หลัก คือ Photography และ Technology … บทความเดิม ๆ ใน Category เดิมจะยังคงอยู่ครบถ้วน เพียงแต่ย้ายมาเป็น Sub Category ของ Technology

ผู้เขียนตั้งใจให้ Photography Category เป็นส่วนที่แสดงรูปภาพที่ผู้เขียนมีโอกาสได้ถ่ายภาพเก็บไว้ พร้อมกับเนื้อหาทางเทคนิค เช่น ค่ากล้อง การจัดองค์ประกอบภาพ เป็นต้น เพื่อเป็นข้อมุลแก่ท่านที่กำลังฝึกฝนถ่ายภาพ โดยมีเนื้อหาบรรยายภาพสั้น ๆ ประกอบ เพื่ออธิบายภาพและเพื่อเป็นการเพิ่มอรรถรสในการชมภาพ … บทความแรกของ Photography Category เป็นบทความเรื่อง “ดอกทานตะวัน ชูช่องามริมไร่สตอเบอร์รี่

ในอนาคตเมื่อรูปภาพมากพอ ผู้เขียนตั้งใจจะเพิ่มเติม Sub Category ตามประเภทภาพ เช่น Portrait, Landscape เป็นต้น เรียนเชิญท่านที่สนใจการถ่ายภาพเข้าชมภาพ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อพัฒนาทักษะการถ่ายภาพร่วมกันครับ

“Rather than capture the subject, I setup my camera with the intent of conveying how I felt.” – Chris Orwig

____________

History Log

June 29, 2017 – Change the LOGO of Blog.
February 22, 2017 – Remove “Announcement” Menu, Remove Subcategory “Photo Trip”.
January 2, 2017 – Change Theme and Improve UI.
December 31, 2016 – Add Sub-category “Photo Trip” within Category “Photography”.
August 10, 2016 – Add Sub-category “Tips & Tutorials” within Category “Photography”.
June 16, 2016 – Add Main Menu “Announcement”.
August 26, 2015 – Add Sub-category “Android Wear” within Category “Android”.
August 3, 2015 – Add Sub-category “Stock” within Category “Photography”.
June 8, 2015 – Add Sub-category “Close up”, “Landscape” and “Portrait” within Category “Photography”.
December 25, 2014 – Promote Sub Category “Android” & “Google” as Main Menu
December 23, 2014 – Change Main Category to “Photography” & “Technology”. / Change Title Image.
July 1,2014 – Add Topic “New Posts of Last Month” to Statistic Page.
March 6, 2014 – Add Widget “Instagram” to The Rightmost Footer.
January 2, 2014 – Improve “Statistic Page”.
July 29, 2013 – Change Twitter Widget to Twitter Timeline Widget.
June 12, 2013 – Add Sub-category “Tips & Tricks” within Category “Miscellaneous”.
May 5, 2013 – Add Sub-category “Nexus” within Category “Device”.
April 2013 – Add Main Category “Microsoft”.

__________

Contact Me

%d bloggers like this:
%d bloggers like this: