VDO สอน Photoshop ชุดใหม่จาก Adobe

สัปดาห์ที่ผ่านมา Adobe ใจดีทำ VDO ชุดใหม่สำหรับสอนการใช้ Photoshop เบื้องต้น เผยแพร่บน Youtube ในชื่อ “3, 2, 1… Photoshop!” นำเสนอเทคนิคการใช้งาน Photoshop สำหรับมือใหม่ ประกอบไปด้วย VDO 7 เรื่อง ครอบคลุมพื้นฐานทุกด้านที่จำเป็น ผู้ที่เชี่ยวชาญแล้วจะเลือกดูเพื่อทำความเข้าใจหรือทบทวนบางเรื่องด้วยก็ได้ไม่ผิดกติกาแต่อย่างใด ผู้เขียนเองใช้มาระยะหนึ่งจนมีความชำนาญอยู่บ้างแล้วก็ยังมีโอกาสได้ใช้ประโยชน์บางเรื่องเพราะหลงลืม คุณผู้อ่านท่านใดสนใจเข้าไปเปิด Youtube แนะนำใช้คำค้น “3 2 1 Photoshop” ก็จะเจอได้ไม่ยาก หรือจะเข้าไปตาม link ที่ผู้เขียนวางไว้ให้ด้านล่างบทความนี้ก็ได้ ตามแต่จะสะดวกครับ

Three Tips for Photoshop’s Crop Tool

Five Tips for Working with Brushes

Six Easy Ways to Select Colors in Photoshop

10 Tips for Working with the Layers Panel

Three Ways to Quickly Zoom in Photoshop CC

Five Reasons to Use Smart Filters in Photoshop

Eight Reasons to Use Layer Groups

__________

Contact Me

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: