30 บทเรียน การรีทัชภาพบน Photoshop

30-guides

เรียบเรียงจากบทความ  A Massive 30-Part Guide to Retouching Photos in Photoshop เขียนโดย  Jayphen Simpson เผยแพร่บนเวปไซต์ PetaPixel เมื่อสองเดือนก่อน ผู้เขียน save เก็บไว้ศึกษาการรีทัชภาพ click link แล้วเลือกดูเป็นเรื่อง ๆ  ได้เลยโดยการเลื่อนไปให้ตรงกับนาทีที่มีบทเรียนที่อยากจะดู สะดวกมาก เพราะเจ้าของบทความ Jayphen Simpson ระบุไว้ให้ชัดเจนแล้วว่า นาทีไหนบน clip เป็นเรื่องอะไร …. เยี่ยมจริง ๆ …. เจ้าของ clip ที่ Jayphen Simpson เก็บมานำเสนอก็คือ Nathaniel Dodson จากค่าย tutvid เชื่อว่านักภาพถ่ายหลายท่านคงจะรู้จักกันเป็นอย่างดี …. ดูแล้วชอบใจก็เข้าไป subscribe ที่ tutvid YouTube channel รับรองไม่ผิดหวังครับ

__________

Part One

 1. 01:28: Editing ANY Photo in the Camera RAW Editor
 2. 07:51: 8-bit vs. 16-bit Images
 3. 14:59: Lens Correction and the Transform Tool
 4. 19:02: White Balance and Chromatic Aberration Corrections
 5. 22:59: Slimming a Figure with Liquify
 6. 30:59: Healing Skin Blemishes
 7. 35:46: Get Rid of Flyaway Hairs
 8. 38:35: Making Simple and Complex Selections with Select Mask
 9. 47:17: The Power of Adjustment Layers

Part Two

 1. 01:24: All About Levels
 2. 07:59: All About Curves
 3. 15:18: Blend Modes
 4. 19:56: Masking!
 5. 25:56: Retouching Eyes
 6. 29:49: Whitening Teeth
 7. 32:03: Changing Hair Color
 8. 37:14: Frequency Separation for Better Skin
 9. 44:37: Creating Skin Texture to Add Detail

Part Three

 1. 01:00: Reduce and remove wrinkles
 2. 02:41: Getting started with the healing brush
 3. 06:32: Dodging and Burning
 4. 07:58: How to do the burning
 5. 13:00: How to do the dodging
 6. 14:22: Double dodge and burn trick
 7. 15:48: Quick dodge/burn effect
 8. 18:47: How to Add a Tattoo Realistically
 9. 23:33: Masking the tattoo in place
 10. 27:06: Using adjustments to blend the tattoo
 11. 30:04: Blurring the tattoo to match
 12. 35:43: Select and Replace a Sky with Luminosity/Channel Masks
 13. 38:38: Using levels to get the perfect selection
 14. 42:44: Replacing the sky and watching the magic happen
 15. 45:02: Color Correction Techniques
 16. 45:28: Curves for quick corrections
 17. 49:58: Targeting and Changing Individual Colors
 18. 52:56: Correcting sunburn by targeting the reds
 19. 54:32: Four Ways to Create a Black and White Photo
 20. 01:00:03: Creating a Basic Composite Image and Blending Colors
 21. 01:14:26: Puppet Warp to Change a Person’s Figureo
 22. 01:00:03: Creating a Basic Composite Image and Blending Colors
 23. 01:14:26: Puppet Warp to Change a Person’s Figure

Part Four

 1. 01:00: Content-Aware Everything!
 2. 12:42: Smart Filters
 3. 18:04: Replacing/Swapping a Face
 4. 25:34: Smooth Wrinkles from Clothing
 5. 29:41: Color Grading
 6. 34:03: Colorize a Black and White Photo
 7. 44:34: Extreme Lens Correction
 8. 51:55: Lens Flares and Light Leaks
 9. 58:32: Global and Selective Sharpening
 10. 01:05:49: Cropping, Resizing and Saving Photos

__________

Contact Me

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: