Google Maps มีฟีเจอร์เจ๋ง … Share location

Share location บน Google Maps … ฟีเจอร์ล่าสุดมีให้ใช้ทั่วโลกแล้วครับทั้งบน android และ ios… ก่อนหน้านี้ยอมให้ใช้เฉพาะใน USA … วัตถุประสงค์หลัก เพื่อตอบคำถามพื้นฐานว่า “ตอนนี้อยู่ไหนแล้ว” นั่นเอง ทดลองใช้งานแล้ว รู้สึกประทับใจอย่างมาก

01-share_location-light_gray_FINAL

ผู้ใช้แค่เพียงแตะที่เมนู Share location จากนั้นก็เลือกผู้จะ Share location ไปให้ พร้อมกับกำหนดช่วงเวลาการ Share หรือจะเลือกแบบจนกว่าจะ turn off ก็ได้ … ผู้ที่เรา Share ไปให้จะปรากฏเป็นไอค่อนสีเทาด้านบน จะเปลี่ยนสีเป็นปกติเมื่อผู้นั้น Share กลับมาด้วย คือเห็นทั้งสองฝั่ง … ผู้ใช้จะยกเลิกการ Share เมื่อไหร่ก็ได้ ขึ้นกับตัวเราเอง ไม่จำเป็นต้องรอหมดเวลาตามที่ set ไว้

02-share_journey-light_gray

นอกจากนั้น คุณสมบัติ real time location ยังมีให้ใช้บนฟีเจอร์ Trip progress อีกด้วย เช่น ถ้าคุณผู้อ่านกำลังเดินทางไปหาใครก็แล้วแต่ และเปิด Google Maps Navigation เอาไว้ อยากให้อีกฝั่งหนึ่งรู้ว่า ถึงไหนแล้ว แตะไปที่เมนูด้านล่าง เลือก “Share trip” เลือกคนที่เราจะ share ให้ (มาจาก contact list) อีกฝั่งจะเห็นเวลาถึงที่นัดหมายโดยประมาณและสามารถติดตามเส้นทางการเดินทางของเราได้ … ลองดูครับ มีประโยชน์น่าใช้งานมาก

__________

Contact Me

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: