Adobe จะมีอัลกอริธึมส่งต่อ สีและแสง จากภาพสู่ภาพ

photo-style-transfer

บทความที่ใช้ชื่อ Impressive Adobe Algorithm Transfers One Photo’s Style Onto Another เขียนโดย  PHIL MISTRY เผยแพร่ผ่านเวปไซต์ PetaPixel เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา เป็นบทความที่น่าสนใจมาก แสดงความก้าวหน้าระดับงานวิจัยสำหรับเทคโนโลยีทางด้าน image processing ที่ส่งผลต่อกิจกรรมถ่ายภาพ เชื่อว่าจะมีอิทธิพลต่อผู้ทำงานศิลปะแขนงนี้เป็นอย่างมาก อาจจะเป็นเหตุให้การโต้เถียงในประเด็นจบหลังกล้อง vs จบหลังคอมพ์ฯ กลับมากระแสอีกครั้ง ผู้เขียนเรียบเรียงบทความที่ว่ามาฝากแฟน ๆ ArthitOnline Blog ดังนี้ครับ

ทีมวิจัยที่ประกอบด้วยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยคอร์แนลและ Adobe ร่วมกันพัฒนาอัลกอริธึ่มที่มีชื่อว่า “Deep Photo Style Transfer” เพื่อโอนย้าย photo style (สีและแสง) จากภาพหนึ่งไปอีกภาพหนึ่งโดยอัตโนมัติ ผลที่ได้ในเบื้องต้นทำให้เห็นถึงความเป็นไปได้และน่าประทับใจอย่างเหลือเชื่อ

ซอฟท์แวร์ที่ใช้พัฒนาต่อเนื่องมาจากเทคโนโลยีที่ใช้ในการโอนถ่าย styles จากภาพวาด เช่นภาพของ Monet หรือ  Van Gogh มายังภาพถ่าย ดังเช่นแอป Prisma โดยแทนที่จะใช้ภาพวาดเป็นตัวอ้างอิงก็ใช้ภาพถ่ายแทน

บทคัดย่อจากเอกสารวิจัยเรื่อง Deep Photo Style Transfer กล่าวไว้ว่า “เอกสารฉบับนี้เป็นการแนะนำเทคนิค deep-learning เพื่อทำการส่งต่อสไตล์จากภาพหนึ่งไปยังภาพอื่น ๆ แต่แตกต่างกัน ให้มีสไตล์ที่ใกล้เคียงกับสไตล์ต้นแบบมากที่สุด

อธิบายให้ชัดเจนขึ้น คือ เมื่อคุณใส่ภาพสองภาพเข้าไปตัวโปรแกรม (ที่มีลักษณะเป็น neural network-powered program) จะวิเคราะห์สีและคุณภาพแสงจากภาพอ้างอิง จากนั้นก็นำไปใส่ไว้ในอีกภาพหนึ่ง รวมถึงสภาพอากาศ ฤดูกาล ช่วงเวลาของวัน ดังนั้นในทางทฤษฏีวันในฤดูหนาวจะเปลี่ยนวันในฤดูร้อนได้ หรือวันที่มีเมฆครึ้มเปลี่ยนเป็นวันที่มีแสงแดดได้

ทีมวิจัยแสดงผลเบื้องต้นจากโปรแกรม ดังนี้

ภาพแรก

photo-style-transfer-1

ภาพที่ใช้อ้างอิง

photo-style-transfer-2

ผลที่ได้

photo-style-transfer-3

ต้องเข้าใจว่า ซอฟท์แวร์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของภาพ จึงไม่ทำให้เกิดความผิดเพี้ยนทางด้านทัศนมิติ เทคโนโลยีนี้โฟกัสไปที่สีและแสงเท่านั้น

ซอฟท์แวร์จะมีความฉลาดพอที่จะเห็นความแตกต่างระหว่างภาพที่ใช้อ้างอิงกับภาพที่จะได้รับการโอนถ่าย เช่น ภาพที่จะได้รับการโอนถ่ายมีพื้นที่ท้องฟ้าน้อยกว่าภาพอ้างอิง โปรแกรมจะตรวจสอบได้ ดังนั้นลักษณะ (แสงและสี) ของท้องฟ้าบนภาพที่ได้รับการโอนถ่ายจะไม่ไปทับซ้อนปนเปกับส่วนอื่น ๆ ของภาพ

ซอฟท์แวร์จะเน้นจุดเฉพาะที่โดดเด่นเป็นอย่างมาก เช่น แสงไฟจากหน้าต่างตึกระฟ้าจากภาพอ้างอิง จะไม่ทำให้เกิดรูปร่างหน้างต่างผิดเพี้ยนบนภาพผลลัพธ์

ตัวอย่างต่อไป ภาพ landscape ในฤดูหนาว

photo-style-transfer-4

ภาพอ้างอิง ภาพ landscape ในฤดูร้อน

photo-style-transfer-5

ผลลัพธ์ที่ได้

photo-style-transfer-6

ในอนาคตเทคโนโลยีนี้จะเป็นเครื่องมือ (tool) ตัวหนึ่งบน Photoshop หรืออาจจะเป็น Plug in ถึงแม้คุณจะมีไว้ใช้เพื่อปรับแก้งานของคุณ แต่ก็เหมือนเทคโนโลยีอื่น ๆ คือ มีงานที่ยังต้องทำเพิ่มเติม ในเอกสารงานวิจัยระบุเตือนไว้ว่า “The study shows that our algorithm produces the most faithful style transfer results more than 80% of the time,” ดังนั้นคุณจึงไม่อาจเปลี่ยนภาพ Moonrise, Hernandez ของ  Ansel Adam ไปเป็นภาพ Sunrise, Hernandez แต่คุณก็จะได้อะไรที่ใกล้เคียงมาก

__________

Note : แนะนำติชม สำนวนเรียบเรียงจากภาษาอังกฤษ เพื่อให้เกิดการพัฒนา ได้ทาง Email ครับ

__________

Contact Me

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: