ภูมิประเทศ 3 มิติ

map3d

Maps 3D (link) แผนที่ออนไลน์แสดงภาพ 3 มิติของภูมิประเทศใด ๆ ที่สนใจได้อย่างน่าประทับใจ แม้จะเพียงเวอร์ชั่น Beta แค่เพียงผู้ใช้กำหนดพื้นที่ที่สนใจบนแผนที่หน้าจอ ด้วยเครื่องกรอบสี่เหลี่ยม Maps 3D จะแสดงภาพแผนที่ 3 มิติของบริเวณนั้นขึ้นมา โดยใช้เวลาประมวลผลค่อนข้างเร็วมากทีเดียว นอกจากนั้นผู้ใช้ยังสามารถควบคุมการแสดงผล 3 มิติหน้าจอได้ด้วยเมาส์  ข้อมูลที่ใช้ประกอบด้วย Mapbox terrain ร่วมกับ ภาพดาวเทียมจาก HERE maps 

ขณะนี้เป็นเพียงเวอร์ชั่น Beta ที่กำลังพัฒนาส่วนต่าง ๆ ขึ้นมาเพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนที่เรียกว่า Customize 3D Map ถ้าแล้วเสร็จคงน่าสนใจไม่น้อย ขณะนี้ใช้งานได้ฟรี ถ้าได้รับการพัฒนาสมบูรณ์ขึ้น คาดว่าจะมีการเก็บค่าบริการบ้าง (ข้อมูลจาก เมนู About) คนในสายงาน Geomatic Engineering แนะนำให้ทดลองใช้งานครับ แนวคิดของเวปไซต์นี้น่าสนใจมากจริง ๆ

__________

Contact Me

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: