LibreOffice 5.2.3 … แว่ว ๆ 5.3

libreoffice-5-2-3

ArthitOnline Blog ได้รับอีเมลล์แจ้งจาก The Document Foudation (TDF) ว่าได้มีประกาศปล่อย LibreOffice 5.2.3 ให้ผู้ใช้ได้ Download กันแล้ว นับเป็น minor release ตัวที่ 3 ของตระกูล 5.2 ซึ่งถือว่าเป็นตระกูล “fresh” ตัวล่าสุด เหมือนทุกครั้งอีเมลล์ฉบับนี้ย้ำว่าตระกูล “fresh” เหมาะกับผู้ใช้ระดับ power user ผู้ที่สนใจศึกษาเทคโนโลยี ส่วนผู้ใช้ทั่วไปที่นำไปใช้งานจริง ๆ ควรใช้ตระกูล 5.1 ที่เป็น “still” ซึ่งล่าสุดก็คือ 5.1.6

ในอีเมลล์ฉบับเดียวกันนี้มีเนื้อหาส่วนหนึ่งแนะนำเวอร์ชันใหม่ 5.3 โดยแจ้งว่ามีแผนจะปล่อย 5.3 Beta ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ ตัวจริงประมาณมกราคม 2560 รายละเอียดเกี่ยวกับฟีเจอร์ใหม่ ๆ ของ 5.3 ดูได้ที่ https://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/5.3

LibreOffice 5.2.3 … download ได้ที่ http://www.libreoffice.org/download/libreoffice-fresh/

สนใจสนับสนุนกิจกรรม TDF บริจาคได้ที่ http://donate.libreoffice.org

__________

Contact Me

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: