เคล็ดลับการใช้ Blur Filters บน Photoshop

เรียบเรียงจากบทความเรื่อง “Tips for Using the Blur Filters in Photoshop” เขียนโดย Sarah Hipwell ผู้เขียน save เก็บไว้นานพอควรแล้ว ได้แนวคิด ความเข้าใจ ลักษณะการทำงานของ Blur Filters บางตัวที่ไม่คุ้นเคย จากบทความนี้มากทีเดียว

__________

ช่างภาพส่วนใหญ่จะมีภาพในหัวอยู่แล้วก่อนที่จะกดชัตเตอร์ ผมหมายถึงอะไรนะหรือ? ตัวอย่างก็เช่น ช่างภาพกีฬาจะใช้เทคนิค panning ในการถ่ายภาพกีฬาที่มีการเคลื่อนไหว ซึ่งจะทำให้ฉากหลังหลุดโฟกัสในแบบที่ให้ความรู้สึกการเคลื่อนไหว หรือช่างภาพ portrait ที่ต้องการให้มี bokeh สวย ๆ อยู่รอบ ๆ ตัวแบบ

Field Blur in Photoshop

ภาพทางซ้ายแสดงความชัดตื้น ภาพทางขวาแสดงการใช้ Field Blur Filter เพิ่มเข้าไป ทำให้ภาพมีความชัดตื้นมากยิ่งขึ้น

การ blur จากกล้องกับการทำบน Photoshop

เทคนิคทั้งหมดสามารถทำได้จากกล้อง แต่บางครั้งก็มีข้อจำกัดและปัจจัยอื่น ๆ หลายประการที่ทำให้การทำจากกล้องเป็นไปไม่ได้

บทความนี้ผมจะแนะนำ Blur Filters บน Photoshop และแสดงให้เห็นว่าจะนำไปใช้อย่างไรในขั้นตอน post process

Photoshop CS6 มี Filters ใหม่ ๆ เพิ่มเข้ามา 3 ตัว ได้แก่ Field Blur, Iris Blur และ Tilt-Shift ทำให้มี Blur Filters ที่น่าประทับใจรวมทั้งสิ้น 14 ตัว

Blur Filters บน Photoshop

ก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนว่า Blur Filters อยู่ที่ไหนบน Photoshop ผมใช้ Photoshop CS6 ซึ่งจะอยู่ที่ Menu Bar > Filter > Blur ผมจะไม่อธิบายอย่างละเอียด แต่จะเน้นไปที่ตัวที่ผมใช้อยู่เป็นประจำ และทดลองดูว่าตัวอื่น ๆ เป็นอย่างไร

different-blur-filters

บาง Filters ผมไม่เคยใช้เลย เช่น Blur และ Blur More ส่วน Filters ที่ผมชอบมากเป็นการส่วนตัวมี ดังนี้

  • Gaussian Blur
  • Field Blur
  • Radial Blur
  • Motion Blur
  • Average Blur
  • Lens Blur

ดูภาพผลจากการใช้ Blur Filters ต่าง ๆ ด้านล่าง

white-lines-and-shape-blur

ซ้าย เส้นขาวบนพื้นดำ ไม่ใส่ blur … ขวา ลักษณะภาพเมื่อใส่ blur

gaussian-and-radial-blur

ซ้าย ใช้ Gaussian Blur … ขวา ใช้ Radial Blur

lens-and-motion-blur

ซ้าย ใช้ Lens Blur … ขวา ใช้ Motion Blur

Note: ถ้าคุณใช้ Photoshop CS6 13.1 หรือ Photoshop CC คุณสามารถใช้  Smart Objects กับ Blur Filters ได้

ผมพบว่าผมสามารถใช้ Blur Filters สร้าง Bokeh ได้ คุณสามารถอ่านรายละเอียดได้จากบทความ how to create a Bokeh effect in Photoshop

Gaussian Blur

ผมใช้ Gaussian Blur มากที่สุด บางครั้งใช้ในการทำให้ของ layer mask นุ่มนวลขึ้น filter ตัวนี้ช่วยลด noise ในภาพได้ด้วย

Field Blur

ทำงานได้เยี่ยมมากเมื่อต้องการปรับเปลี่ยนเฉพาะจุด โดยการปัก pin ส่วนที่ต้องการรักษาโฟกัสเอาไว้แล้วปรับค่าเป็น 0px  ปัก pin ส่วนที่ต้องการ blur แล้วกำหนดค่าตามต้องการ ค่า default อยู่ 15px

sunflowers

ดอกทานตะวันดอกหนึ่งกำลังสวย ดอกอื่น ๆ เริ่มเฉา

sunflowers-pins-field-focus

ปัก pin ไปที่ดอกที่กำลังสวยเพื่อรักษาโฟกัส ปัก pin ไปที่ดอกอื่น ๆ เพื่อทำให้ blur

sunflowers-field-focus

ดอกสวยมีชัดเจนเหมือนเดิม ขณะที่ดอกอื่น blur มากขึ้น

ผมพบว่าสามารถใช้ Blur Filters สร้าง Bokeh สวยๆ ได้ อ่านรายละเอียดได้ที่ how to create a Bokeh effect in Photoshop.

Radial Blur

หยิบนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์ที่มีภาพโฆษณารถยนต์ขึ้นมา ถ้าดูอย่างถี่ถ้วนจะเห็นว่าบางภาพใช้ Motion Blur ในขั้นตอน post process

animated-car

ใช้ Radial Blur ที่ล้อทำให้ดูเหมือนล้อหมุน

2-radial-blurs-to-front-wheel

ตัวอย่างข้างบน ผมทำ Selection ขอบล้อและส่วนของยางด้วย pen tool ซึ่งผมสามารถจัดเก็บ selection และเรียกมาใช้ภายหลังได้ วาง selection บน layer แปลงเป็น smart object แล้วจึง Radial Blur สองครั้ง … ครั้งแรกใช้ Spin, Quality Best, 8px blur … ครั้งที่สองใช้ Zoom, Quality Best, 6px

Motion Blur

ผมใช้ Motion Blur กับพื้นหลังและส่วนอื่น ๆ ของรถ โดยทำการ duplicate layer แล้วแปลงเป็น Smart Object แยกส่วนตัวรถด้วยการทำ selection จากนั้นใช้ layer mask เพื่อทำให้ Motion Blur มีผลเฉพาะกับพื้นหลัง

car-with-radial-and-motion-blur-effects-applied

Average Blur

ผมใช้ Filter ตัวนี้ไม่บ่อยนัก แต่จะแสดงให้เห็นว่าใช้ในการเอา color cast ออกจากภาพได้อย่างไร

เปิดภาพขึ้นแล้วทำการ duplicate layer ไปที่ Filter > Blur > Average จะเปลี่ยนภาพเป็น solid color ด้วยสีเฉลี่ยของทั้งภาพ ใส่ Levels Adjustment Layer คลิกที่ eye dropper ตัวกลาง จิ้มไปที่ส่วนใดก็ได้ของภาพ ซึ่งจะเป็น gray point ของภาพ ปิดการมองเห็น layer นี้ จะพบว่าภาพเปลี่ยนไป โดย color cast ถูกกำจัดออกไปแล้ว

Average-blur-blue-drums

click-on-gray-eyedropper-tool

the-blue-color-changes-to-grey

color-cast-removed

ผมใช้ Photoshop ทำ selection ตัวแรด จัดเก็บ selection ตัวแรดไว้ที่ alpha channel ตั้งชื่อว่า rhino จากนั้นก็ไปที่ Channels panel เลือก alpha channel ใช้ Cmd/Ctrl + I เพื่อ invert mask ให้ตัวแรดเป็นสีดำ จำไว้ว่า สีดำ แสดงบน layer mask

จากนั้น duplicate layer ใส่ Lens Blur Filter สร้าง layer mask โดยเรียก selection ภาพแรดมาจาก alpha channel และใช้ gredient tool เพื่อปิดส่วนด้านหน้าภาพบริเวณที่ไม่ต้องการ Blur

alpha-channel-for-rhino-photo

ผลลัพธ์สุดท้าย ภาพมีพื้นหลัง Blur มากขึ้น

Lens-Blur-applied-using-alpha-channel

__________

Contact Me

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: