สุขพอที่พ่อสอน … แอปนี้แนะนำครับ

%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82%e0%b8%9e%e0%b8%ad%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9e%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%99

สำนักราชเลขาธิการ ร่วมกับ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดทำแอปชื่อ “สุขพอที่พ่อสอน” เพื่อเผยแพร่ พระราชดำรัสและ พระบรมฉายาลักษณ์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ … รูปแบบแอปงดงาม สวยปราณีต ด้วยโทนสีทอง พื้นเขียว ตัวหนังสือสีน้ำตาล มีแถบเมนูอยู่ด้านล่าง 5 เมนู ประกอบด้วย พระราชดำรัส พระบรมฉายาลักษณ์ เลือกข้อความ ส่งต่อ และข้อมูล

screenshot_20161015-210820

เมนูพระราชดำรัส แบ่งเป็น 9 หมวดหมู่ ได้แก่ การศึกษา ความยุติธรรม รู้รักสามัคคี ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ประโยชน์ส่วนรวม การพัฒนา ความพอเพียง คุณธรรมจริยธรรม ความสุขและความปรารถนาดี

screenshot_20161015-210827

เมนูพระบรมฉายาลักษณ์ แสดงพระบรมฉายาลักษณ์ ผู้เขียนนับได้ 36 ภาพ ล้วนน่าชมทั้งสิ้น

screenshot_20161015-210834

เมนูเลือกข้อความ แสดงรายการข้อความตามที่เลือกจากเมนูพระราชดำรัส คลิกไปแต่ละข้อความ จะเห็นรายละเอียดเช่นเดียวกับที่จะเห็นได้จากเมนูพระราชดำรัส

screenshot_20161015-210840

เมนูส่งต่อ ผู้ใช้สามารถแบ่งปันหน้าจอข้อความที่แสดงอยู่ไปยัง facebook หรือ email หรือ จัดเก็บลง device ไว้ก็ได้

screenshot_20161015-210847

เมนูข้อมูล แสดงรายละเอียดที่มา วัตถุประสงค์ของแอป

ผู้เขียนรักแอปนี้มาก มีคุณค่าทางจิตใจอย่างที่สุด แนะนำให้คุณผู้อ่านทุกท่านติดตั้งครับ

download

__________

Contact Me

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: