รายการภาพดาวเทียม

google-earth-satelliet-list

เรียบเรียงมาจากบทความ Imaging satellite list เขียนโดย Timothy Whitehead … น่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้อ่าน ArthitOnline Blog ที่สนใจ Google Earth ครับ

ข้อมูลมาจาก 3 แหล่งหลัก ๆ ได้แก่ Wikipedia, DigitalGlobe’s website และ Sat Imaging Corporation’s website. ซึ่งตัวคุณ Timothy Whitehead เองไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูล

Satellite Company Panchromatic
Resolution
Multispectral
Resolution
Launch
Date
Decommissioned Altitude
GeoEye-1 DigitalGlobe 46cm 1.64m 2008-09-06 681 / 770
WorldView-1 DigitalGlobe 50cm 2007-09-18 496
WorldView-2 DigitalGlobe 46cm 1.85m 2009-10-08 770
WorldView-3 DigitalGlobe 31cm 1.24m 2014-08-13 614
WorldView-4 DigitalGlobe 31cm 1.24m 2016-09   617
IKONOS DigitalGlobe 80cm 3.2m 1999-09-24 2015-04 681
QuickBird DigitalGlobe 55cm 2.16m 2001-10-18 2014-12-17 400
Pleiades-1A CNES 50cm 2m 2011-12-17 695
Pleiades-1B CNES 50cm 2m 2012-12-02 695
KOMPSAT-3A KARI 55cm 2.2m 2015-03-25 543
KOMPSAT-3 KARI 70cm 2.8m 2012-05-17 533
Gaofen-2 CAST 80cm 3.2m 2014-08-19 631
TripleSat (3 satellites) SSTL 80cm 3.2m 2015-07-10
SkySat-1 Terra Bella 90cm 2.0m 2013-11-21 450
SkySat-2 Terra Bella 90cm 2.0m 2014-07-08 450
SPOT-1 CNES 10m 20m 1986-02-22 1990-12-31 832
SPOT-2 CNES 10m 20m 1990-01-22 2009-07-01 832
SPOT-3 CNES 10m 20m 1993-09-26 1997-11-14 832
SPOT-4 CNES 10m 20m 1998-03-24 2013-07-01 830
SPOT-5 CNES 2.5m 10m 2002-05-04 2015-03-31 832
SPOT-6 CNES 1.5m 6.0m 2012-09-09 832
SPOT-7 CNES 1.5m 6.0m 2014-06-30 832
Landsat 1 USGS     1972-07-23 1978-01-06  
Landsat 2 USGS     1975-01-22 1982-02-25  
Landsat 3 USGS     1978-03-05 1983-03-31  
Landsat 4 USGS     1982-07-16 1993-12-14  
Landsat 5 USGS     1984-03-01 2013-06-05  
Landsat 6 USGS     1993-10-05 1993-10-05
Landsat 7 USGS 15m 30m 1999-04-15 702
Landsat 8 USGS 15m 30m 2013-02-11 702
RapidEye (5 satellites) Planet Labs 5m 630
Doves (many satellites) Planet Labs approx 400
ASTER Japan METI 15m 15m 1999-12-18 705
Sentinel 2A ESA 10m 10m 2016-06-23 768
Sentinel 2B ESA 10m 10m 2016

RED : เลิกใช้งานแล้ว

BLUE : ยังไม่ส่งเข้าวงโคจร

ข้อสังเกตุ :

โดยทั่วไปภาพดาวเทียมแบบ panchromatic มีความละเอียดสูงกว่าภาพสีหลักทั้งสาม การผลิตภาพสีความละเอียดสูงทำโดยการรวมภาพทั้งสองประเภทเข้าด้วย

วงโคจรดาวเทียมรอบโลกไม่ใช่รูปทรงกลมสมบูรณ์ ความสูงวงโคจรที่แสดงเป็นความสูงเฉลี่ย จะเห็นว่า GeoEye-1 มีวงโคจรสูงขึ้นในปี 2013

รายละเอียดที่ไม่ได้ถูกระบุไว้

  • เท่าที่รู้คือ ดาวเทียมทุกดวงสามารถเก็บภาพในแถบอิฟาเรดที่ความละเอียดต่ำกว่าภาพในแถบสี ขนาดความแตกต่างขึ้นกันดาวเทียมแต่ละดวง
  • ดาวเทียมแต่ละดวงมีวิธีเก็บภาพแตกต่างขึ้นกับ sensor ว่าเป็นแบบ single, row หรือ array
  • ดาวเทียมส่วนใหญ่เก็บภาพเป็นแถบ เรียกว่า swath width ซึ่งมีขนาดความกว้างแตกต่างกันสำหรับดาวเทียมแต่ละดวง
  • ส่วนของภาพที่มีคุณภาพดีที่สุดอยู่ตรงลงมาจากดาวเทียม (nadir) แต่ดาวเทียมส่วนใหญ่ใช้การหมุนเพื่อที่จะสามารถจับภาพด้านข้างของวงโคจรทั้งสองด้าน ความเร็วในการหมุนแตกต่างกันไปสำหรับดาวเทียมแต่ละดวง
  • ดาวเทียมส่วนใหญ่มีข้อจำกัดว่าสามารถเก็บภาพได้มากน้อยขนาดไหนในแต่ละช่วงเวลา ขึ้นกับขนาดหน่วยความจำและข้อจำกัดระบบสื่อสาร
  • ดาวเทียมถูกจำแนกตามระดับความถูกต้องและทิศทางการถ่ายภาพ
  • ดาวเทียมแต่ละดวงมีน้ำหนักแตกต่างกันมาก ในบางกรณีดาวเทียมตามรายการข้างต้นเป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งของดาวเทียมที่ใหญ่กว่า (ตัวอย่างเช่น ASTER)
  • ดาวเทียมแต่ละดวงมีวงโคจรตัดผ่านเส้นศูนย์สูตรที่เวลาใดเวลาหนึ่ง

การออกแบบดาวเทียม

ขึ้นการข้อพิจารณาดังนี้
1. ความละเอียด
2. ความเร็วในเก็บภาพ (ความเร็วในการเก็บภาพในบริเวณที่กำหนดตามความต้องการ เช่น หลังจากเกิดภัยธรรมชาติ)
3. การเก็บภาพซ้ำ (ความถี่ในการเก็บภาพซ้ำในบริเวณที่กำหนด).
4. ขนาดพื้นที่ที่ครอบคลุม (ภาพความละเอียดสูงมีขนาดภาพครอบคลุมพื้นที่เล็ก ความละเอียดภาพต่ำกว่าครอบคลุมพื้นที่กว้างกว่า อาจจะมีประโยชน์มากกว่าในบางครั้ง)
5. ความคงทน (เป็นสิ่งสำคัญสำหรับงานตรวจสอบสิ่งแวดล้อมที่ต้องใช้เวลายาวนาน)
6. ความครอบคลุมพื้นผิวโลก (ความสามารถในการถ่ายภาพได้ครอบคลุมทั้งพื้นผิวโลกเป็นความต้องการตามปกติ)
7. ราคา

ดาวเทียมเชิงพาณิชย์มีแนวโน้มที่จะให้ความสำคัญกับข้อ 1 ถึง 4 ส่วนดาวเทียมที่เป็นโครงการของรัฐจะให้ความสำคัญกับข้อ 5 และ 6 ดาวเทียมของ DigitalGlobe เป็นดาวเทียมรายละเอียดสูงที่มีราคาแพงมาก ขณะที่ Planet Labs ลดขนาดความละเอียดเพื่อสร้างดาวเทียมราคาถูกจำนวนมาก ซึ่งสามารถถ่ายภาพได้ครอบคลุมพื้นที่มากกว่า เร็วกว่า และถ่ายซ้ำได้ ส่วนดาวเทียม Landsat SPOT และ Sentinel ได้รับการออกแบบให้ใช้ได้ยาวนาน มีความคงทน สำหรับภาระกิจตรวจติดตามสภาพแวดล้อม ดาวเทียม Setinel ออกแบให้ต่อเนื่องจาก SPOT ที่วงโคจรเดียวกัน

ภาพบน Google Earth มาจากไหน?

ภาพส่วนใหญ่มาจากดาวเทียม Digital Globe และ CNES/Astrium ในบริเวณที่ไม่มีภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง ใช้ภาพ Lansat 7/8 และภาพ SPOT

ในอเมริกาใต้มีภาพปี 1970 จำนวนมาก ผู้เขียนบทความเองไม่แน่ใจว่ามาจากดาวเทียมดวงไหน แต่คาดคะเนว่ามาจาก Landsat ดวงแรก ๆ โดยวันที่ถ่ายภาพที่ปรากฏเป็นวันที่โดยประมาณ

ภาพ Landsat, ASTER และ Sentinel เปิดให้ download ได้ฟรี และสามารถเปิดขึ้นไปดูภาพบน Google Earth ได้

Google Earth มีภาพถ่ายทางอากาศจากหลายแหล่งอยู่ด้วย

__________

มีความเห็นว่าการเรียบเรียงจากบทความต้นฉบับภาษาอังกฤษส่วนใด ไม่ถูกต้อง แจ้งเข้ามาได้เลยครับ ยินดีรับฟังทุกความคิดเห็น

__________

Contact Me

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: