นาซ่าประกาศแจกฟรีภาพดาวเทียม ASTER

nasa-aster-free

1 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา นาซ่ามีประกาศผ่านหน้าเวปไซต์ว่า (NASA, Japan Make ASTER Earth Data Available At No Cost) สาธารณะชนทั่วโลกสามารถใช้ข้อมูลภาพดาวเทียม ASTER ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ดาวเทียม ASTER (The Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer) เป็นผลงานร่วมกันระหว่าง NASA กับ METI (Ministry of Economy, Trade and Industry) ของญี่ปุ่น ถูกปล่อยขึ้นวงโคจรตั้งแต่ปี 1999 ถึงปัจจุบันมีข้อมูลภาพอยู่ในฐานข้อมูลประมาณ 2.95 ล้านภาพ ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้ใช้สามารถใช้ข้อมูลภูมิประเทศเชิงเลขจาก ASTER ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายอยู่แล้ว แต่ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ ASTER ด้าน METI จะคิดค่าใช้จ่ายบ้างเล็กน้อย

ข้อมูลภาพจากดาวเทียม ASTER มาจากช่วงคลื่นที่มองเห็นได้กับช่วงคลื่นอินฟราเรด ใช้ในการจัดทำแผนที่อุณหภูมิ ค่าการสะท้อน และค่าความสูง ของพื้นผิวโลก ความละเอียดอยู่ในช่วง 15-90 เมตร มีข้อมูลครอบคลุมระหว่างละติดจูด 83 องศาเหนือกับละติจูด 83 องศาใต้ ขนาดภาพหนึ่งภาพครอบคลุม 60 x 60 กิโลเมตร ส่วนของข้อมูลความสูงมาจากคู่ภาพ stereo จากข้อมูลภาพ  near-infrared spectral band กับ ภาพจาก downward and backward-viewing telescopes ความละเอียดจุดภาพของข้อมูลความสูงมีขนาด 30 เมตร

การ Download

aster-download

เข้าไป Download ได้ที่  MADAS (METI AIST Data Archive System) โดยกำหนดช่วงเวลาที่ต้องการภาพ และกำหนดพื้นที่ด้วยการระบุละติจูด ลองจิจูด ก็เพียงพอที่จะสืบค้นภาพได้แล้ว ผู้เขียนทดสอบสืบค้นโดยใช้ช่วงเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 ถึง 19 เมษายน 2559 ที่ละติจูด 5 – 20 องศาเหนือ และลองจิจูด 98 – 105 องศาตะวันออก ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทย ผลการค้นหาพบข้อมูลทั้งสิ้น 265 รายการ น่าประทับใจมาก ส่วนของข้อมูลภาพเป็นข้อมูลบีบอัดนามสกุล TAR (รายละเอียดเกี่ยวกับไฟล์ TAR) สามารถใช้โปรแกรม 7-Zip ในการแตกไฟล์ (download 7-Zip) ขนาดไฟล์บีบอัดที่ Download มาได้จะอยู่ที่ 25 MB เมื่อแตกไฟล์แล้วทั้งโฟลเดอร์มีขนาดประมาณ 260 MB

ตัวอย่างภาพ

angkor

นครวัด (คลิกเพื่อดูภาพขยายและคำอธิบายภาพจากเวปไซต์ NASA)

singapore

สิงคโปร์ (คลิกเพื่อดูภาพขยายและคำอธิบายภาพจากเวปไซต์ NASA)

phuket

ก่อน-หลัง เหตุสึนามิ ภูเก็ต (คลิกเพื่อดูภาพขยายและคำอธิบายภาพจากเวปไซต์ NASA)

__________

สนใจผลงานภาพถ่ายโดย ArthitOnline Blog ดูได้ที่ http://shutterstock.com/g/ArthitOnline ครับ
Interested in photos by ArthitOnline Blog, please visit http://shutterstock.com/g/ArthitOnline .
__________

Contact Me

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: