ภาพใหม่ Google Earth กุมภาพันธ์-มีนาคม 2559

ge-image-update-feb-mar-2016

Google Earth Blog เผยแพร่บทความ Google Earth Imagery update – March 2016 ที่กล่าวถึงภาพใหม่ ๆ บน Google Earth ทั่วโลกประจำเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคม ที่ผ่านมา พร้อมกันนี้ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับภาพดาวเทียมตามแนวเส้นทางพายุทอร์นาโด ใกล้พื้นที่ Holly Springs, Mississippi เมื่อ 23 ธันวาคม 2558 แสดงให้เห็นความเสียหายของที่พักอาศัย และพื้นที่ป่า ตามแนวเส้นทางพายุ ภาพล่าสุดเดือนกุมภาพันธ์ 2559 แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีการฟื้นฟูในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายไปบ้างแล้ว

ผู้เขียนตรวจสอบพื้นที่ประเทศไทย พบว่ามีภาพอัปเดตเดือนกุมภาพันธ์ 2559 (เส้นสีน้ำเงินตามภาพข้างต้น) ส่วนใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีบางส่วนทางภาคใต้ตอนบนแถบประจวบคีรีขันธ์และเพชรบุรี บริเวณอ่าวไทยตอนบน ติดภาคตะวันออกบ้างเล็กน้อย ส่วนเดือนมีนาคม 2559 (เส้นสีแดงตามภาพข้างต้น) ไม่มีภาพอัปเดตในพื้นที่ประเทศไทยครับ

ดูแผนที่ภาพอัปเดตบน Google Earth ผู้เขียนเตรียม kmz file ไว้ให้ที่นี่ครับ download kmz file

__________

สนใจผลงานภาพถ่ายโดย ArthitOnline Blog ดูได้ที่ http://shutterstock.com/g/ArthitOnline ครับ
Interested in photos by ArthitOnline Blog, please visit http://shutterstock.com/g/ArthitOnline .
__________

Contact Me

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: