เคล็ดลับ Google Earth Pro : วัดความสูงภาพ 3D

3D-Height-GE-Pro

นับตั้งแต่ Google ปล่อยฟรี Google Earth Pro ผู้เขียนสนุกสนานกับการใช้เครื่องมือต่าง ๆ บนเวอร์ชั่นโปรตัวนี้ไม่น้อย ด้วยเหตุที่มีเครื่องมือหลากหลายกว่าเวอร์ชั่น Standard เป็นอย่างมาก เฉพาะเครื่องมือที่มีชื่อเรียกว่า ไม้บรรทัด (ruler) ก็น่าตื่นเต้นแล้ว คือ ผู้ใช้สามารถทำการวัดเส้นรอบรูปวงกลม (circle) และรัศมี (radius) วัดความยาวเส้นทาง 3 มิติ (3D path) และวัดขนาดพื้นที่และเส้นรอบรูปบนรูปหลายเหลี่ยม 3 มิติ (3D polygon) 

บทความนี้ผู้เขียนขอแนะนำการวัดความสูงของอาคาร เช่น ถ้าคุณผู้อ่านอยากทราบว่าตึกช้างมีความสูงเท่าไหร่ ขั้นตอนเป็นดังนี้ครับ

1) ดูให้แน่ใจว่าเปิดเลเยอร์ “อาคาร 3 มิติ” แล้ว

2) ที่กล่องค้นหาพิมพ์คำว่า “ตึกช้าง” หลังจากหน้าจอวิ่งไปที่ตึกช้างแล้ว ให้ปรับมุมมองให้อยู่ในตำแหน่งที่เห็นทั้งด้านบนตึกและฐานตึก เพื่อความสะดวกในการวัด

3) ไปที่เมนู “เครื่องมือ” (tool) -> “ไม้บรรทัด” (ruler) หรือคลิกที่ไอค่อน “ไม้บรรทัด” (ruler) บนแถบไอค่อนเครื่องมือ

4) หน้าต่าง “ไม้บรรทัด” (ruler) เลือกแท็บ “เส้นทาง 3 มิติ” (3D path)

5) ปรับเปลี่ยนหน่วยวัดตามต้องการ จากนั้นก็คลิกจุดด้านบนตึก และจุดฐานตึก ก็จะทราบความสูงของตึกช้าง ครับ

__________

Contact Me

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: