เคล็ดลับ Google Search : ตรวจสอบความต่างเวลาของสองสถานที่

นอกเหนือจากการค้นหาข้อมูลตรง ๆ Google Search ยังมีประโยชน์หลายอย่างแฝงอยู่ ถ้ารู้ก็จะยิ่งใช้งานได้กว้างขวางขึ้น หนึ่งในการใช้ประโยชน์ที่ผู้เขียนใช้อยู่บ่อย ๆ คือการตรวจสอบเวลาของสถานที่สองแห่งที่อยู่กันคนละโซนเวลา เช่น อยากทราบว่าแปดโมงเช้าที่กรุงเทพฯ จะเป็นเวลาเท่าไหร่ที่ โตเกียว เป็นต้น

วิธีการก็ง่าย ๆ ใช้คำค้นลักษณะเช่นนี้ “8 am in Bangkok is what time in Tokyo time” หรือจะย่อ ๆ ก็ดังนี้ “8 am in Bangkok in Tokyo time” ให้คำตอบเหมือนกันครับ

google-search-time-zone-1

ในกรณีที่ผู้ใช้ระบุเป็นประเทศที่มีหลายเขตเวลา เช่น ประเทศอินโดนีเซีย มี 3 เขตเวลา คือ GMT+7 ที่จาร์กาตาเช่นเดียวกับกรุงเทพฯ, GMT+8 ที่บาหลี และ GMT+9 ที่จายาปุระ ใช้คำค้น คือ “8 am in Bangkok in Indonesia time” ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นเวลาที่เมืองหลวงคือ Jakarta แต่จะระบุมาให้ด้วยว่าประเทศนี้มี 3 โซนเวลาครับ

google-search-time-zone-2

__________

Contact Me

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: