ประเทศไหนใหญ่เล็กกว่ากันอย่างไร … บอกได้ครับ

compare-country-size

เป็นที่ทราบกันดีว่า Google Maps ถูกใช้เป็นเครื่องมือน่าสนใจหลากหลายด้าน ผู้เขียนบังเอิญพบเจอเวปไซต์น่าสนใจแห่งหนึ่งที่ใช้ชื่อว่า “My Life Elsewhere” เวปไซต์นี้มีเครื่องมือที่เรียกว่า “Country Size Comparison Tool” ใช้สำหรับเปรียบเทียบขนาดประเทศสองประเทศที่สนใจโดยแสดงขนาดเปรียบเทียบด้วย Google Maps ตัวอย่างเช่น ผู้เขียนกำหนดเปรียบเทียบขนาด “ประเทศไทย” กับ “ประเทศกัมพูชา” เวปไซต์แสดงผลดังรูปข้างต้น พร้อมกับคำตอบว่า “Thailand is ~3 times bigger than Cambodia.” ดูน่าสนุกและน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว นอกจากนั้นเวปไซต์เดียวกันนี้ยังมีเครื่องมือที่ชื่อว่า “Compare Country Statistics” ที่ให้ข้อมูลเปรียบเทียบด้านสถิติเรื่องต่าง ๆ ระหว่างสองประเทศด้วย

สนใจเล่น สนใจศึกษารูปแบบเวปไซต์ หรือต้องการข้อมูลเปรียบเทียบจริง ๆ จัง ๆ เข้าไปที่ลิงก์นี้ครับ Country Size Comparison Tool

__________

Contact Me

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: