เคล็ดลับ Gmail : การค้นหา Email ด้วยขนาดไฟล์

Gmail-Search-Size-1

เดิมทีถ้าหากผู้ใช้จะค้นหา Eamil ด้วยขนาดไฟล์ ต้องรู้จักใช้ operator ต่าง ๆ ในกล่องค้นหา เช่น “size :” และ “larger :” เป็นต้น … ขณะนี้ Google ได้ปรับปรุง Search Options ให้มีตัว filters สำหรับค้นหา Email ตามขนาดไฟล์ ผู้ใช้เลือกได้ว่าจะใช้ “grater than” หรือ “less than” ส่วนหน่วยของขนาดไฟล์มีให้เลือกว่าจะใช้ “MB“, “KB” หรือ “Bytes”

Gmail-Search-Size-2

ผู้ใช้สามารถเรียกใช้ Search Options โดยการคลิกที่ลูกศรชี้ลง ตรงริมขวาสุดของกล่องค้นหาครับ

__________

Contact Me

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: