เคล็ดลับ Nexus 5 : เรื่องของ Location Settings

android-kitkat-location-setting

ในฐานะที่ผู้เขียนเป็นวิศวกรด้าน Geomatic Engineering พอได้ Nexus 5 ก็อดไม่ได้ที่ต้องมานั่งดูฟีเจอร์ที่เกี่ยวกับ Location ก่อนเลยเป็นอันดับแรก แล้วก็พบว่า Android KitKat ที่เป็น OS ของ Nexus 5 มีการตั้งค่าเกี่ยวกับ Location  ที่น่าสนใจ คือ มีให้เลือกถึง 3 mode ได้แก่

High accuracy … mode นี้ใช้ทั้ง GPS, Wi-Fi และเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการกำหนดพิกัดตำแหน่ง … ใช้ทุกอย่างแบบนี้ทำให้ค่าพิกัดที่ได้มีเกณฑ์ความถูกต้องสูง แต่ก็ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่สูงเช่นกัน

Battery saving … mode นี้ใช้ Wi-Fi กับเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการกำหนดพิกัดตำแหน่ง … การไม่ใช้ GPS จากตัว Device ทำให้ประหยัดแบตเตอรี่ อยู่ในสถานะที่ต้องประหยัดแบตเตอรี่ ก็ควรเลือกใช้ mode นี้

Device only … mode นี้ใช้แต่ GPS จากตัว Device เอง มีประโยชน์ในกรณีที่โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ ผู้ใช้ก็ยังจะสามารถใช้ตัว Device จับพิกัดตำแหน่งได้

ผู้ใช้สามารถกำหนดค่า Location ได้โดยการเข้าไปที่ Settings -> Location -> Mode แล้วเลือก mode ทึ่ต้องการครับ

__________

Contact Me

  1. Useful! 🙂

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: