เคล็ดลับ Google Drive : ติดตั้งโปรแกรม Google Drive บน Desktop

google-drive-desktop

ถ้าคุณผู้อ่านชอบคุณสมบัติของ Cloud Storage ในแบบ Dropbox คือมีโฟลเดอร์อยู่บน Desktop ให้ใช้จัดเก็บไฟล์ ซึ่งสามารถทำงานกับไฟล์บนโฟลเดอร์ชนิดนี้แบบ Offline ได้เลย connect internet เมื่อไหร่มันจะ Update ขึ้น Cloud ให้อัตโนมัติ … Google Drive ก็ทำได้ครับ เพียงเข้าไปที่ http://drive.google.com ด้วย Gmail Account ของตัวเอง ที่เมนูด้านซ้ายล่างสุดมีข้อความแจ้งให้ติดตั้งโปรแกรมเชื่อมต่อ Desktop กับ Google Drive

google-drive-desktop-1

เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏโฟลเดอร์ Google Drive บน File Explorer ของ Windows และมี Shortcut ให้คลิกเพื่อเข้าถึงโฟลเดอร์ที่ว่านี่ด้วย … แจ่มจริง ๆ ครับ

__________

Contact Me

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: