คุยกันเบา ๆ … โครงการ คืออะไร?

Project-1

เหตุผลเบื้องหลัง ที่ ArthitOnline Blog คิดอ่านทำบทความเนื้อหาเกี่ยวกับ Project Management มาจากประสบการณ์การทำงานของผู้เขียนเองเป็นหลัก … ก่อนหน้าที่ จะเริ่มศึกษา Project Management จริง ๆ จัง ๆ ผู้เขียนปฏิบัติงานโครงการมาโดยตลอด จะว่าไปนับตั้งแต่เรียนจบจากวิศวฯ สามย่าน ใหม่ ๆ เลยก็ว่าได้ ถึงจะคลุกคลีกับการทำงานโครงการมาตลอด แต่ก็ไม่เคยผ่านการเรียนหลักสูตรเกี่ยวกับ Project Management เลย ทำงานแบบ Manage by Sense ล้วน ๆ ผ่านมาเป็นสิบปีถึงได้ตระหนักว่าควรจะต้องศึกษาเรื่องนี้ซะแล้ว จึงได้ดิ้นรนขวนขวายศึกษาหาความรู้จนได้ Certificate ด้านนี้มา มีประโยชน์กับการทำงานมาก … ถ้าเราต้องเกี่ยวข้องกับมันตรง ๆ ละก็ ตระหนักได้เลยครับว่า รู้กับไม่รู้ต่างกันเยอะจริง ๆ มีโอกาสก็เลยคิดจะแบ่งปันความรู้แก่ผู้อ่าน น่าจะมีบางท่านที่ตกที่นั่งเดียวกับผู้เขียนในอดีต คือต้องใช้งานแต่ยังไม่มีโอกาสเรียนรู้

ทีนี้ก็มาเข้าประเด็นว่า ถ้าเราต้องทำงานโครงการโดยไม่มีพื้นฐานวิชา Project Management มาก่อน เรารู้หรือไม่ว่าจริง ๆ แล้วคำว่า โครงการ หรือ Project มันคืออะไรกันแน่ … ทีเราจะต้องเข้าไปทำ เข้าไปรับผิดชอบ มันคือ โครงการ ตามนิยามที่ถูกต้องจริง ๆ หรือไม่ หรือแค่ชื่อเรียกที่มาจากการตั้งงบประมาณ … ลองมาทำความเข้าใจกันครับ

ลักษณะที่เด่นชัดของโครงการ ก็คือ เป็นงานชั่วคราวที่มีเป้าหมายเฉพาะ … จึงมีคำสำคัญอยู่สองคำที่ต้องทำความเข้าใจ คือคำว่า “ชั่วคราว” และ “เป้าหมายเฉพาะ”

คุณลักษณะที่มาจากคำว่า “ชั่วคราว” นำมาสู่สิ่งที่บ่งชี้ความเป็นโครงการ ก็คือ การมีเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด การมีงบประมาณจำกัด และการมีทรัพยากรจำกัด คุณลักษณะนี้เองทำให้งานโครงการแตกต่างจากงานปฏิบัติการอื่น ๆ และเป็นที่มาของคำว่า การบริหารโครงการ (Project Management) เพราะว่าถ้ามีเวลาทำงานไม่จำกัด งบประมาณเท่าไหร่ก็ได้ ทรัพยากรก็เหลือเฟือ ก็คงไม่ต้องมีการบริหาร สาเหตุที่ต้องมีการบริหารก็เพื่อรับมือกับข้อจำกัดเหล่านี้ จนกว่าจะบรรลุเป้าหมาย

ส่วนคุณลักษณะที่มาจากคำว่า “เป้าหมายเฉพาะ” ก็คือเหตุผลว่าทำไมโครงการต่าง ๆ จึงเกิดขึ้น พูดง่าย ๆ ก็คือทำโครงการไปทำไมนั่นเอง เช่น นักลงทุนต้องการพัฒนาพื้นที่เป็นนิคมอุตสาหกรรม ก็ต้องมีโครงการศึกษาความเป็นไปได้ เสร็จแล้ว ก็อาจจะต้องมีโครงการสำรวจออกแบบนิคมฯ เป็นต้น อีกประการหนึ่งที่ควรจะเข้าใจก็คือ ความเป็น “เป้าหมายเฉพาะ”  อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อน ลักษณะงานในโครงการเป็นอะไรที่ต้องคิดค้น แสวงหาความรู้ความชำนาญใหม่ ๆ มาดำเนินการ หรืออาจจะเป็นบางอย่างที่เคยมีเคยทำมาแล้ว คุ้นเคยลักษณะงานดี มีความรู้ความชำนาญอยู่แล้ว แต่ต่างสถานที่ ต่างเจ้าของ หรือต่างสัญญาจ้าง ก็ได้ ถือว่าเป็น “เป้าหมายเฉพาะ” เช่นกัน

สั้น ๆ ง่าย ๆ หวังว่าจะมีประโยชน์แก่ท่านผู้อ่าน … อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจ แตะไว้นิด ๆ แล้วก็คือ เรื่องเกี่ยวกับ “การบริหารโครงการ” … ฤกษ์งามยามดีไว้คุยกันต่อเรื่องนี้ก็แล้วกันครับ ^_^

__________

Contact Me

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: