GPS III … ดาวเทียม GPS ระบบใหม่จากค่าย LOCKHEED MARTIN

GPSIII

สักช่วงเวลาหนึ่งแล้วที่ผู้คนในวงการจีโอมาติก ได้รับทราบข่าวคราวเกี่ยวกับตัวต้นแบบดาวเทียมตระกูล GPS III ของค่าย LOCKHEED MATIN ยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูง เมื่อไหร่ก็ตามที่ GPS III เปิดใช้งาน ผลที่ตามมาอย่างสำคัญ คือระดับความถูกต้องเชิงตำแหน่งจาก GPS ที่ใช้งานในพลเรือน จะใกล้เคียงกับที่ใช้งานในวงการทหารในปัจจุบันมากขึ้น

GPS Navigation

 

ที่มา Lockheed Martin

__________

ติดต่อผู้เขียน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: