“How It Feels” … วิดีโอ Google Glass ล่าสุด

Google-Glass

ตั้งแต่ Google เริ่มเปิดตัว Project Glass ก็ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง แต่คำถาม ข้อสงสัยที่ปรากฏอยู่ทั่วไป ก็คือว่า มันเหมาะจะใช้งานจริง ๆ ? หรือ จะเอาไปใช้อย่างไร ? ดูเหมือนว่า Google จะตระหนักถึงความสำคัญของคำถามเหล่านี้ เพราะมันคือการอธิบายว่ามันจะให้ประสบการณ์ต่อผู้ใช้อย่างไร จึงได้ปล่อยวิดีโอความยาวประมาณ 2 นาทีในชื่อ How It Feels ออกมาให้ชมกัน … แล้วก็ดูเหมือนจะมีการใช้ชื่อ Google Glass แทน Project Glass เดิมด้วย … คาดกันว่าประมาณปลายปีนี้ คงมีการวางจำหน่ายครับ

How It Feels [through Glass]

__________

ติดต่อผู้เขียน

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: