ศิลปะแห่งการบริหารโครงการ

PMการบริหารโครงการ มีความเป็นวิทยาศาตร์อย่างไม่ต้องสงสัย อย่างไรก็ตาม ถ้าจะพิจารณาจากหลักการของควอนตัมฟิสิกส์ที่ว่า

เป็นไปไม่ได้ที่จะรู้ตำแหน่งและการเคลื่อนที่ของอนุภาคอย่างละเอียดในเวลาเดียวกัน ถ้าวัดค่าหนึ่งละเอียด อีกค่าหนึ่งจะมีความละเอียดน้อยกว่าเสมอ

หลักการนี้เองที่ทำให้การบริหารโครงการมีความเป็นศิลปะ … เราสามารถวางแผนสำหรับเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนทุกอย่าง ยกเว้นตัวแปรตัวหนึ่งที่ถึงแม้ว่าเราจะคาดคะเนเกี่ยวกับมันได้ แต่มันก็ยังคงเป็นตัวแปร นั่นคือ คน

โครงการและแผนงาน ขึ้นกับผู้คนในโครงการเป็นหลัก ตัวอย่างเช่น เรารู้ว่าคอนกรีตใช้เวลาบ่มตัว x วัน การขนส่งคอนกรีตใช้เวลา y วัน แต่ฟังก์ชันจริง ๆ ก็คือ x(z) และ y(z) เมื่อ z คือ ผู้คนที่ร่วมในงาน

กุญแจสำคัญของคำว่า ศิลปะ คือ ทักษะและจินตนาการในการแสดงออกหรือการใช้ความคิดสร้างสรรค์ … ทักษะ และ จินตนาการ… ถ้าทักษะคือส่วนที่เป็นวิทยาศาสตร์ในการบริหารโครงการ จินตนาการก็คือส่วนที่เป็นศิลปะ

ศิลปะของการบริหารโครงการ  …  คือ การจูงใจให้ลูกค้าไม่ใช้กระเบื้องนำเข้าจากอิตาลี ซึ่งจะทำให้เสียเวลาไปกับการขนส่งหรือพิธีการศุลกากร  …  คือ การจูงใจให้ผู้รับเหมาทำงานให้เสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนด โดยไม่ต้องขอขยายเวลา … คือ การปรับเปลี่ยนวัสดุให้เหมาะสมกับไซต์งานที่อยู่ห่างจากสถานที่ออกแบบหลายร้อยกิโลเมตร … เป็นเรื่องของการปรับตัวและความพยายามอยู่รอด

จากการนำเสนอของ Niels Bohr ที่รู้จักกันในชื่อ the Copenhagen interpretation of quantum theory ซึ่งสรุปสั้น ๆ ได้ว่า “ไม่มีสิ่งใดจริง จนกว่ามันจะถูกสังเกตุ” ตรงกับการบริหารโครงการเป็นอย่างยิ่ง คือ ถ้าคุณไม่เห็นมัน ก็ไม่อาจยืนยันได้ว่ามันจะมีอยู่จริง ๆ แต่ศิลปะก็คือการคาดการณ์ว่ามันจะมีหรือจะไม่มีภายใต้ตัวแปรต่าง ๆ

ศิลปะของการบริหารโครงการ ก็คือความสามารถของผู้จัดการโครงการในการคาดการณ์สิ่งที่คาดการณ์ไม่ได้

___________

บทความนี้แปลและเรียบเรียงจาก บทความเรื่อง “The Art of Project Management” โดย  Adrian Lamond เผยแพร่ผ่านเวปไซต์ projectmanagers.net เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา … แนวคิดและประเด็นน่าสนใจ จนอดใจไม่ไหวที่จะนำมาเรียบเรียงฝากแฟน ๆ ArthitOnline Blog ครับ

บทความที่เกี่ยวข้อง   Project Management Category

___________

ติดต่อผู้เขียน

  1. […] 4) ศิลปะแห่งการบริหารโครงการ […]

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: