ระบบระบุพิกัดตำแหน่ง NAVSOP โดย BAE Systems

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา เวปไซต์ BAE Syetems ได้เผยแพร่บทความที่น่าสนใจภายใต้หัวข้อ “BAE SYSTEMS LOCATES OPPORTUNITY TO REPLACE GPS” โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ในทางการทหารใช้ Global Positioning Systems (GPS) เพื่อระบุพิกัดตำแหน่งและนำร่อง ระบบ GPS ใช้สัญญาณดาวเทียมที่เฉพาะเจาะจงและถ้าสัญญาณดาวเทียมอ่อนอาจเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน BAE Syetems ได้นำเสนอระบบใหม่ที่ชื่อว่า Navigation via Signals of Opportunity (NAVSOP) ซึ่งสามารถคำนวณพิกัดตำแหน่งได้จากหลากหลายสัญญาณที่มีอยู่โดยรอบบริเวณ (ได้แก่ WiFi โทรทัศน์ วิทยุ และสัญญาณโทรศัพท์มือถือ)

การที่ NAVSOP ใช้หลากหลายสัญญาณ ทำให้การกวนสัญญาณเป็นไปได้ยาก ซึ่งกรณีนี้เป็นจุดอ่อนของ GPS ระบบใหม่นี้สามารถรู้จำแหล่งกำเนิดสัญญาณซึ่งอาจจะไม่ทราบแหล่งตอนเริ่มแรก ทำให้ควาามถูกต้องทางตำแหน่งดีขึ้น หรือแม้สัญญาณรบกวน GPS ก็สามารถถูกนำไปใช้ประโยชน์ในการนำร่องได้ภายใต้เงื่อนไขบางประการ

ความน่าสนใจจริง ๆ ของ NAVSOP ก็คือ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการทำงานเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ ไม่ต้องสร้างเครือข่ายขึ้นมาใหม่ และฮาร์ดแวร์พื้นฐานของเครื่อข่่ายเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ใช้งานในเชิงพาณิชย์กันอยู่แล้ว ประโยชน์อีกประการหนึ่งก็คือ มันสามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์กำหนดพิกัดตำแหน่งที่มีอยู่ทำให้มีประสิทธิภาพเหนือกว่า GPS

Dr Ramsey Faragher นักวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีขั้นสูงคนสำคัญของ BAE Systems ผู้บุกเบิกงานวิจัยนี้ และทีมงาน เพิ่งจะได้รับรางวัลจาก the Institute of Navigation จากผลงานตีพิมพ์เรื่อง how aspects of the technology work indoors.

Dr Ramsey Faragher กล่าวว่า “ศักยภาพในประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสร้างความตื่นเต้นครั้งใหญ่ให้กับทั้งวงการทหารและพลเรือน การวิจัยครั้งนี้เป็นตัวอย่างที่ดีที่แสดงให้เห็นว่า BAE Systems ทำงานใกล้ชิดกับลูกค้า ซึ่งไม่เพียงแต่ปรับปรุงประสิทธิภาพของเทคโนโลยีที่มีอยู่ แต่เป็นการหานวัตกรรมใหม่่ ๆ เพื่อลดหรือกำจัดปัญหาและจุดอ่อนที่เคยมีอยู่ด้วย

James Baker กรรมการผู้จัดการ BAE Systems Advanced Technology Centre กล่าวว่า “ในเวลาที่นวัตกรรมใหม่ ๆ เป็นที่ต้องการกว่าที่ผ่านมา จำเป็นต้องอาศัยการคิดนอกกรอบ และการคิดในแบบที่ทำให้เกิดสิ่งที่คุ้มค่าด้านค่าใช้จ่าย ใช้งานได้หลากหลาย เทคโนโลียีนี้จึงเป็นตัวเปลี่ยนเกมส์อย่างแท้จริง เป็นการทำให้ทั้ง BAE Systems และงานวิศวกรรมวิทยุในอังกฤษ ถูกใช้ในด้านการนำร่อง”

งานวิจัยนี้มีความน่าสนใจในการป้องกันภัยพลเรือนด้วย คือ อาจนำไปใช้การดับเพลิง ช่วยนำทางภายในอาคารที่เต็มไปด้วยควันไฟ ทำให้ผู้คนและพนักงานดับเพลิงปลอดภัยมากขึ้น

________

บทความนี้น่าสนใจมากสำหรับผู้เขียน ซึ่งทำงานประจำในด้านฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ เพราะนี้อาจจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่ในงานด้านการสำรวจรังวัดด้วย GPS เลยก็ได้

เรียบเรียงจาก BAE SYSTEMS LOCATES OPPORTUNITY TO REPLACE GPS

บทความที่เกี่ยวข้อง
1) แนะนำ Blog – Thai Geospatial Science and Technology
2) GNSS – ระบบนำทางด้วยดาวเทียม

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: