หลักการทำงานพื้นฐานของ LiDAR

ArthitOnline Blog ได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องของ LiDAR กับหลาย ๆ ท่าน เนื่องจากเทคโนโลยีในการสำรวจภูมิประเทศแบบนี้เริ่มเป็นที่รู้จัก หน่วยราชการบางแห่งมีโครงการที่ได้จัดจ้างเอกชนดำเนินการ ครอบคลุมหลายพื้นที่ในประเทศไทย ซึ่งมีหลายท่านที่เดียวที่มิได้ปฏิบัติงานในด้านการสำรวจและแผนที่ ถึงแม้จะรู้จักคำว่า LiDAR แต่ไม่แน่ใจนักว่ามันคืออะไร จึงได้พยายามเขียนอธิบายแบบง่าย ๆ ไว้เป็นข้อมูลสำหรับหลาย ๆ ท่าน ดังนี้ครับ

เทคโนโลยี LiDAR คำเต็มคือ Light Detection and Ranging ถ้าพิจารณาในแง่หลักการทำงานพื้นฐาน ไม่มีอะไรซับซ้อน โดยรวม ๆ  ระบบประกอบด้วย อุปกรณ์ส่งสัญญาณ อุปกรณ์รับสัญญาณ อุปกรณ์วัดช่วงเวลา และ อุปกรณ์ GPS อาจจะมี กล้องถ่ายภาพ หรือ กล้องถ่ายวิดีโอ ร่วมด้วย

หลักการทำงาน ก็คือ อุปกรณ์ LIDAR ที่ติดตั้งบนเครื่องบิน ทำหน้าที่ส่งสัญญาณอินฟาเรดจาก scanning mirror ลงไปยังพื้นดินตลอดเส้นทางบิน อุปกรณ์รับสัญญาณ receiver unit ทำหน้าที่รับสัญญาณสะท้อนจาก พื้นดิน ส่วนบนของพืชพรรณ หรือโครงสร้าง โดยมีอุปกรณ์วัดช่วงเวลา time interval meter ทำหน้าที่วัดช่วงเวลา ตั้งแต่การส่งสัญญาณ จนถึงเวลารับสัญญาณ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวใช้ในการหาระยะทางระหว่างพื้นผิวที่สะท้อนกับเครื่องบิน ระหว่างทำการบินระบบจะรวบรวบจัดเก็บข้อมูลจำนวนมากในรูปแบบเชิงรหัส โดยที่ระบบ Kinematic Airborne GPS จะทำหน้าที่ล็อคสัญญาณจากดาวเทียมอย่างน้อยสี่ดวงเพื่อกำหนดตำแหน่งพิกัดของเครื่องบิน

นอกจากนั้น ในหลายๆ ระบบยังได้ติดตั้ง กล้องถ่ายรูปเชิงรหัส ร่วมด้วย เพื่อเก็บข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศพื้นที่ที่ทำการ scan ในบางระบบมี กล้องวิดีโอเชิงรหัส เพื่อใช้บันทึกภาพเคลื่อนไหวประกอบ

ข้อมูลดิบจาก LIDAR ร่วมกับข้อมูลเชิงตำแหน่งจาก GPS เมื่อนำไปประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป จะทำให้สามารถแสดงข้อมูลทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้ทันที และข้อมูลดังกล่าวก็จะสามารถถูกนำไปแก้ไขเพิ่มเติมและประมวลผลสร้าง แบบจำลองพื้นผิว แบบจำลองระดับ และเส้นชั้นความสูงได้ ในภายหลังครับ

__________
Arthit T. (9/6/2012)
Twitter : @ArthitOnline
Google+ : http://gplus.to/ArthitOnline

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: