อีเมล์จาก Google – Reminder, Google Wave Sunsetting in 2012

เช้าวันนี้ผู้เขียนได้รับอีเมล์จาก google สรุปความได้ว่า Google Wave จะปิดสิ้นเดือนเมษายน 2555 โดยขณะนี้อยู่ในโหมด read only เท่านั้น ขอให้ผู้ใช้ Export ข้อมูลใน Wave ของตัวเอง ออกไปเป็น PDF ถ้าจะใช้ต่อไป ก็ให้ไปใช้ได้ที่ Walkaround ซึ่งเป็น Wave แบบรหัสเปิด (Apache Wave) จะมีเครื่องมือให้ Import โดย Walkaround จะเริ่มใช้งานได้ หลังจากที่ Google Wave ปิดตัวลง

Bye Bye Wave …

___________

Arthit T.(20/3/2012)
Twitter : @ArthitOnline
Google+ : http://gplus.to/ArthitOnline

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: