Wikipedia แอนดรอยด์แอพอย่างเป็นทางการ … มาแล้วครับ

Wikipedia Version 1.0
พัฒนาโดย Wikimedia Foundation แอนดรอยด์ 2.2+

Wikipedia … เอนไซโคลพีเดียที่เปิดให้ใช้งานแบบสาธารณะกันฟรี ๆ บรรจุเรื่องต่าง ๆ ไว้กว่า 20 ล้านบทความ จาก 280 ภาษา ทั่วโลก ได้เวลาปล่อยแอนดรอยด์แอพเวอร์ชันแรกออกมาให้ได้ใช้กันจาก Mobility Device ด้วยฟังก์ชัน ดังนี้ครับ

  • การบันทึกบทความเก็บไว้
  • แบ่งปันบทความ
  • แปลภาษาเพื่ออ่านบทความในภาษาอื่น
  • ตรวจสอบประวัติการใช้งานแอพ

แอพเปิดขึ้นมาหน้าแรกก็เกลี้ยง ๆ จนน่าตกใจ อย่างที่เห็นในรูปนั่นละครับ มีกล่องค้นหาบทความด้านบน ด้านล่างถัดลงมาแสดงข้อความจากเงื่อนไขการใช้งาน ถ้าคลิกเปิดเมนูของ Device จะมีเมนูให้เลือกใช้งาน 6 เมนู

แอพมีลักษณะเรียบ ๆ ( เรียบจนเกินไป = =” ) ใช้งานง่าย ตรงไปตรงมา ตอบสนองความต้องการใช้งานได้อย่างครบถ้วน แต่ก็ดูน่าเบื่อเอามาก ๆ ถ้ามีการปรับปรุง UI ตาม Android design guidelines แอพคงจะดูดีขึ้นอีกมากครับ

อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนเห็นว่าแอพ Wikipedia เป็นแอพที่มีประโยชน์ เป็นการเพิ่มช่องทางเข้าถึงแหล่งความรู้ ควรจะเป็นแอพสามัญประจำเครื่อง Tablet ที่จะไว้ให้น้อง ๆ เยาวชนใช้ครับ

สนใจติดตั้งไว้ใช้งาน Install ได้ที่ market.android.com

___________

Arthit T. (20/1/2012)
Twitter : @ArthitOnline
Google+ : http://gplus.to/ArthitOnline

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: