อัพเดตล่าสุดแอพ Google Map

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้เขียนพบว่ามีการปล่อยอัพเดตแอพ Google Map ออกมา เมื่อจัดการอัพเดตแล้ว ทดลองเรียกใช้งาน ปรากฏหน้าต่างข้อความแปลกตาขึ้นมากลางจอ ดังรูป

เป็นการแจ้งอัพเดตที่สำคัญคือ มีการปรับปรุงความถูกต้องทางตำแหน่งให้กับฟังก์ชัน Transit Navigation รุ่นทดลอง และแก้ไข Bug … ที่น่าสนใจก็คือ ตัวฟังก์ชัน Transit Navigation รุ่นทดลองที่มีข่าวการปล่อยออกมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นตัวช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้แอพ Google Map ที่ติดตั้งไว้บน Android Device ของตัวเองในการนำทางได้ ถ้าหากเปิดใช้อยู่แม้ว่าขณะที่กำลังใช้งานแอพตัวอื่นอยู่ เมื่อการเดินทางใกล้ถึงจุดที่กำหนดจะมีการเตือนที่คล้าย ๆ กับการเตือนเมื่อถึงกำหนดนัดหมายใน Google Calendar

ผู้เขียนเข้าใจว่าคงมีการปรับปรุงให้มีการเรียกใช้ ค่าทางตำแหน่งทั้งจาก GPS และสัญญาณโทรศัพท์ เพื่อนำมาคำนวณให้ค่าความถูกต้องตำแหน่งบนฟังก์ชัน Transit Navigation ดีขึ้น ดังนั้น ถ้าคุณปิดการใช้ GPS จะด้วยเหตุผลที่ต้องการประหยัดพลังงานหรืออะไรก็ตาม เมื่อเปิด Google Map ต่อไปแอพจะเตือนให้เปิดใช้ เว้นแต่ว่าคุณจะกำหนดให้เลิกเตือน ซึ่งถ้าทำเช่นนั้นก็หมายถึงว่า หากคุณไม่ได้เปิดอุปกรณ์บอกตำแหน่งตัวใดตัวหนึ่ง ค่าความถูกต้องก็จะไม่ดีเท่าที่ควร ฟังก์ชัน Transit Navigation อาจให้ข้อมูลนำทางที่ผิดพลาดได้

โดยปกติแล้วการอัพเดตเวอร์ชันขึ้นกับ Android Device แต่ละรุ่น ซึ่งมีความแตกต่างกัน ถ้าคุณสนใจและใช้งานแอพ Google Map อยู่แล้ว ผู้เขียนแนะนำให้เข้าไปตรวจสอบการอัพเดตแอพใน Android Market เป็นระยะ ๆ หรือจะติดตามข่าวคราวจาก ArthitOnline Blog ก็ได้ครับ

__________

Arthit T. (30/9/2011)
Twitter : @ArthitOnline
Google+ : http://gplus.to/ArthitOnline

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: