เคล็ดลับ Gmail : ติดดาวให้จดหมาย (Star)

ติดตามข่าวสารจาก Official Gmail Blog มีบทความหนึ่งรายงานว่าคุณลักษณะ ดาว (Stars) ซึ่งเป็นการติดเครื่องหมายดาวให้กับจดหมายที่สำคัญซึ่งเดิมอยู่ในแท็บ ห้องทดลอง (Lab) ตอนนี้ถือว่าผ่านการทดสอบ โดยบทความดังกล่าวใช้คำว่า ” Superstars has graduated from Gmail Labs ” จึงได้ย้ายมาที่แท็บ ทั่วไป หมายถึงว่า ต่อไปจะถือว่าป็นคุณลักษณะมาตรฐานของ Gmail

การใช้งานคุณลักษณะ ดาว (Stars) จะต้องเข้าไปที่เมนู ตั้งค่า (setting) และแท็บ ทั่วไป (genneral) ทำการกำหนดค่าล่วงหน้าว่าจะใช้ดาวแบบ 1ดาว 4ดาว หรือ ออลสตาร์

เมื่อจะเลือกติดดาวให้กับจดหมาย ให้คลิกที่สัญลักษณ์ดาวหน้ารายการจดหมาย ลักษณะของสัญลักษณ์ดาวจะหมุนเวียนตามลำดับในรูปข้างต้น

การใช้งานสัญลักษณ์ ดาว นอกจากจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถกำหนดได้ว่าจดหมายฉบับใดสำคัญ ยังช่วยให้สามารถจัดกลุ่ม ประเภทว่าสำคัญอย่างไรได้ด้วย

___________

ที่มา Tuesday tip: Stars Posted by Kathleen Chen, User Education Specialist

___________

Arthit T. (24/8/2011)
Twitter : @ArthitOnline
Google+ : http://gplus.to/ArthitOnline

  1. […] Gmail : ช่องแสดงตัวอย่างจดหมาย (Preview Pane) 2) เคล็ดลับ Gmail : ติดดาวให้จดหมาย (Star) 3) ทดสอบ Offline Google Mail – Gmail App จาก Chrome Web Store […]

    Reply

  2. […] Gmail : ช่องแสดงตัวอย่างจดหมาย (Preview Pane) 2) เคล็ดลับ Gmail : ติดดาวให้จดหมาย (Star) 3) ทดสอบ Offline Google Mail – Gmail App จาก Chrome Web Store […]

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: