เคล็ดลับ Gmail : ช่องแสดงตัวอย่างจดหมาย (Preview Pane)

บางครั้งบางโอกาส ผู้อ่านคงมีความรู้สึกเหมือนผมว่า ถ้าเราสามารถเห็นตัวอย่างจดหมาย (Email) ในลักษณะของการ preview คู่ขนานไปกับรายการจดหมาย อาจจะทำให้การจัดการกล่องจดหมาย (mail box) มีความสะดวกมากขึ้น ยิ่งเป็นผู้ที่มีจดหมายเข้ามามาก ผมว่าน่าจะยิ่งเป็นประโยชน์ ซึ่ง Gmail ก็ได้ตอบสนองในส่วนนี้ โดยการสร้างคุณลักษณะ ช่องแสดงตัวอย่าง (Preview Pane) ขึ้นมา

ผู้อ่านสามารถที่จะใช้งานคุณลักษณะนี้ได้โดยเข้าไปที่ เมนู แล็บ ของ Gmail ไปที่คุณลักษณะที่มีชื่อว่า ช่องแสดงตัวอย่าง เมื่อเปิดใช้งานจะทำให้ หน้าต่างจดหมาย แสดงหน้าตัวอย่างจดหมายเพิ่มเข้ามา


ในหน้าจดหมายด้านบนขวาสุดจะปรากฏเมนูที่ใช้เป็นตัวควบคุมการแสดงตัวอย่างจดหมาย
โดยจะมีตัวเลือกสามแบบ ได้แก่ ไม่มีการแบ่ง (ปกติ) แบ่งแบบแนวตั้ง และ แบ่งแบบแนวนอน
เมื่อเลือกแสดงตัวอย่าง แบบแนวตั้งจะปรากฏช่องแสดงตัวอย่างจดหมายขึ้นมาในช่องถัดจากรายการจดหมาย

ลองดูกันนะครับ …

__________

อาทิตย์ (23/8/2011)
Twitter : @ArthitOnline
Google+ : http://gplus.to/ArthitOnline

  1. […] 1) เคล็ดลับ Gmail : ช่องแสดงตัวอย่างจดหมาย … 2) เคล็ดลับ Gmail : ติดดาวให้จดหมาย (Star) 3) ทดสอบ Offline Google Mail – Gmail App จาก Chrome Web Store 4) เคล็ดลับ Gmail : การซ่อนกล่องข้อความ “Send Feedback” ใน Gmail New Look 5) เคล็ดลับ Gmail : เปลี่ยน Attachment Icons ตามชนิดไฟล์ 6) เคล็ดลับ Gmail : ย้าย Attachment Icons มาไว้ข้างหน้า 7) เคล็ดลับ Gmail : แสดงข้อมูลผู้ติดต่อในหน้าเมลล์ 8) เคล็ดลับ Gmail : เมนูแบบ Button – เมนูแบบ Text 9) เคล็ดลับ Gmail : ติดดาว ติดป้ายกำกับ ก่อนส่ง Email 10) อัพเดตใหม่แอพ Gmail บน Honeycomb Tablet ใกล้เคียง ICS 11) Gmail ปรับปรุงระบบค้นหา Email ใช้กับภาษาไทยได้แล้ว 12) เคล็ดลับ Gmail : คุณสมบัติใหม่ล่าสุด กำหนด Theme ในแบบของคุณเอง 13) เคล็ดลับ Gmail : การใส่ไฟล์แนบทีละหลายไฟล์แบบเร็ว ๆ […]

    Reply

  2. […] 1) เคล็ดลับ Gmail : ช่องแสดงตัวอย่างจดหมาย … 2) เคล็ดลับ Gmail : ติดดาวให้จดหมาย (Star) 3) ทดสอบ Offline Google Mail – Gmail App จาก Chrome Web Store 4) เคล็ดลับ Gmail : การซ่อนกล่องข้อความ “Send Feedback” ใน Gmail New Look 5) เคล็ดลับ Gmail : เปลี่ยน Attachment Icons ตามชนิดไฟล์ 6) เคล็ดลับ Gmail : ย้าย Attachment Icons มาไว้ข้างหน้า 7) เคล็ดลับ Gmail : แสดงข้อมูลผู้ติดต่อในหน้าเมลล์ 8) เคล็ดลับ Gmail : เมนูแบบ Button – เมนูแบบ Text 9) เคล็ดลับ Gmail : ติดดาว ติดป้ายกำกับ ก่อนส่ง Email 10) อัพเดตใหม่แอพ Gmail บน Honeycomb Tablet ใกล้เคียง ICS 11) Gmail ปรับปรุงระบบค้นหา Email ใช้กับภาษาไทยได้แล้ว 12) เคล็ดลับ Gmail : คุณสมบัติใหม่ล่าสุด กำหนด Theme ในแบบของคุณเอง 13) เคล็ดลับ Gmail : การใส่ไฟล์แนบทีละหลายไฟล์แบบเร็ว ๆ […]

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: