เคล็ดลับ Google+ ตอนที่ 2 : แวดวง (Circles)

  1. ใช้ Google+ เพื่อบันทึกข้อความและเนื้อหาที่สำคัญอื่น ๆ ไปที่หน้า แวดวง ของคุณและค้นหาชื่อของคุณเอง เพิ่มตัวเองให้เป็น แวดวงใหม่ ที่เรียกว่า บันทึก(หรืออะไรก็ได้ที่สื่อ)จากนั้นเวลาที่คุณเห็นบางอย่างใน สตรีม Google+ ของคุณที่คุณต้องการบันทึกเพียงแค่ แบ่งปันบันทึก ไปที่แวดวง บันทึก” ที่สร้างขึ้น คุณจะสามารถเรียกดูสิ่งที่คุณบันทึกไว้โดยการเปิดแวดวง บันทึก” ของคุณ และจะไม่มีใครเห็นสิ่งที่คุณบันทึกไว้นอกจากตัวคุณเอง
  2. ถ้าคุณใช้บริการจดบันทึก Evernote คุณสามารถบันทึกเนื้อหาโดยตรงจาก Google+ ลงใน Evernote ได้โดยการสร้าง แวดวงใหม่ ชื่อว่า Evernote” แล้วบันทึก บัญชีอีเมลล์ Evernote ของคุณลงไป ทุกครั้งที่คุณต้องการบันทึกบางสิ่งบางอย่างจาก Google+ ไปลงใน Evernote เพียงแค่ แบ่งปันบันทึกของโพสต์ ไปยังแวดวง Evernote” ที่สร้างเอาไว้ Google+ จะส่งเนื้อหาเป็นอีเมลล์ไปยัง Evernote และ Evernote จะนำไปจัดเก็บในรายการสมุดบันทึกในบัญชีของคุณ
  3. หากคุณต้องการให้ แวดวง บางอย่างที่แสดงอยู่เหนือกว่าแวดวงอื่นในรายการ สตรีม สามารถทำได้โดย ตั้งชื่อแวดวงนั้นให้ขึ้นต้นเครื่องหมาย จุด (เช่น “.บันทึก“) ส่วนชื่อที่ขึ้นต้นด้วยเครื่องหมาย ดอกจัน (เช่น “*สำคัญ“) จะแสดงลำดับถัดไป
  4. แวดวงที่เป็นค่าเริ่มต้น ของ Google+ จะถูกแสดงอยู่เหนือแวดวงอื่นที่สร้างขึ้นใหม่ สามารถปรับใหม่ได้ง่าย ๆ โดยการสร้าง แวดวง ขึ้นใหม่แทนที่ แวดวงที่เป็นค่าเริ่มต้น (เช่น คนรู้จักของฉันเพื่อแทนที่ คนรู้จักและอื่น ๆ )เมื่อแน่ใจว่าย้ายทุกคนไปยังแวดวงใหม่แล้ว ให้ลบแวดวงที่เป็นค่าเริ่มต้น
  5. คุณสามารถย้ายคนเข้าไปใน แวดวง ที่ต้องการในหน้า แวดวง ได้โดย กด CTRL หรือ Shift ค้างไว้ เพื่อเลือกมากกว่าหนึ่งคนต่อครั้ง คุณยังสามารถคลิกและลากวาดกล่องสี่เหลี่ยมคลุมเลือกคนทีละหลายคนเพื่อที่จะย้ายได้ด้วย
  6. คัดลอกผู้คนทั้งแวดวงไปลงในแวดวงอื่น ให้คลิกในแวดวงแรกและเลือก “View circle in tab” จากนั้นเลือก “More actions” แล้วจึง “Select all” จากนั้นเพียงแค่ลากทั้งกลุ่มไปลงใน แวดวงอื่น ๆ เป็นอันเรียบร้อย
  7. เปลี่ยนเค้าโครงของหน้า แวดวง โดยการคลิกและลากเส้นแบ่งที่อยู่ระหว่าง แวดวง และ ผู้คน ขึ้นหรือลง จะช่วยให้คุณสร้างพื้นที่เพิ่มเติมได้จากทั้งสองฝั่งของเส้น
  8. ถ้าคุณต้องการที่จะดูผู้คนจำนวนมาก ๆ ในครั้งเดียวบนหน้า แวดวง ให้ลอง กด Ctrl และ “-” พื่อซูมเบราว์เซอร์ของคุณออกจะทำให้เนื้อหาที่มีขนาดเล็กลง คุณสามารถ กด Ctrlและ“0” เพื่อกลับไปที่มุมมองปกติ
  9. ที่หน้า แวดวง ดับเบิลคลิกบนบุคคลหนึ่งบุคคลใดจะเข้าไปที่หน้าประวัติของบุคคลนั้น
  10. ที่หน้า แวดวง เลื่อนเมาส์ไปเหนือแวดวงที่มีอย่างน้อย 30 คน แล้วเลื่อนล้อเมาส์ของคุณ (ถ้ามี) ใบหน้าที่อยู่ในวงกลมจะหมุนรอบ ๆ คล้าย ๆ ม้าหมุน ทำให้เห็นคนข้างใน แวดวง ได้ง่ายขึ้น

__________

เรียบเรียงจาก 40 Google+ tips and tricks for power users by JR Rphael, ITworld
__________
อาทิตย์ (3/8/2011)
Twitter : @ArthitOnline

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: