พุทธวจน เตือนสติ ใจสงบ ด้วย Android App "E-Tipitaka"

Version 1.0.2 Android 2.1 and Up
ผู้พัฒนา Sutee Sudprasert

ผู้คนโดยทั่วไปส่วนใหญ่รวมทั้งตัวผมแม้จะนับถือศาสนาพุทธมาแต่กำเนิด พระไตรปิฎกซึ่งเป็นที่คุ้นหู รู้จัก กันทุกคน ก็คงจะไม่ได้เคยเห็นเนื้อหากันอย่างจริงจัง ทำนองว่ารู้จักแต่ชื่อเสียงเรียงนาม กับองค์ประกอบนิด ๆ หน่อย ๆ เท่าที่เคยเรียนสมัยเด็ก ๆ เท่านั้นเอง … ทำให้เวลาที่มีใครมาพูดมากล่าวเรื่องพระไตรปิฏกให้ฟังจะรู้สึกห่างไกล ฟังยากซะเหลือเกิน ร้ายกว่านั้นก็คือหลบลี้ไม่สนใจไปเสียเลย  นี่คือ ความเป็นจริง ของพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ในสังคมไทย ที่ต้องทำใจยอมรับกัน

ถึงกระนั้นก็ตาม ก็ยังมี กลุ่มนักการศาสนา นักปรัชญา และพุทธศาสนิกชน ที่สนใจศึกษาพระไตรปิฏกอย่างจริงจังอยู่พอสมควร บ้างก็เป็นเรื่องทางวิชาการ บ้างก็เพื่อเป็นเครื่องมือยึดเหนี่ยวกล่อมเกลาจิตใจ เห็นได้จากการที่มีข่าวคราวการประชุมสัมมนาในด้านนี้อยู่เป็นระยะ ตามร้านหนังสือมีชื่อ บนแผงก็ไม่เคยขาดแคลนหนังสือทางศาสนา เข้าใจว่า แม้แต่การศึกษาวิจัยในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ก็น่าจะยังมีอยู่เช่นกัน แต่จะมากจะน้อยอย่างไร คงตอบไม่ได้ในที่นี้

ผมเองมีความศรัทธาในปรัชญาของศาสนาพุทธ แต่ก็ยอมรับว่าความรู้เกี่ยวกับพระไตรปิฏกน้อยมาก … คงด้วยเป็นเพราะ ยังพอมีบุญบารมีสะสมอยู่บ้าง ที่บังเอิญได้เจอแอพ “E-Tipitaka”บน Android Market โดยไม่ตั้งใจ ซึ่งเป็นแอพที่ใช้ในการค้นหาและเทียบเคียงพุทธวจนะในพระไตรปิฏก  ทำให้ตัวเองได้สัมผัส รับรู้ เนื้อหาจากพระไตรปิฏกเพิ่มขึ้นอีกพอสมควรทีเดียว ในเมื่อผู้ใช้ Android App เช่นผมมีโอกาสดีเช่นนี้ ท่านอื่น ๆ ก็มีโอกาสเช่นกัน ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า ข้อดีอย่างยิ่งสำหรับแอพตัวนี้ ก็คือ การที่ทำให้ผู้คนได้มีโอกาสเข้าถึง รับรู้ เข้าใจ พระไตรปิฏก ได้กว้างขวางขึ้นอย่างมาก นับว่าผู้พัฒนา Sutee Sudprasert เป็นผู้มีคุณูปการใหญ่หลวงต่อพุทธศาสนาในสังคมไทย น่ายกย่องจริงๆ

ยิ่งเมื่อได้ทดลองติดตั้งและใช้งาน ยิ่งเกิดความประทับใจ เพราะไม่ใช่แอพนำเสนอข้อมูลเอกสารพื้น ๆ ที่เคยใช้มา แต่เป็นแอพที่มีคุณภาพสูง มีความเสถียร จัดอยู่ในจำพวกแอพขั้นเทพเลยทีเดียว 

รายละเอียดดังนี้ครับ

เปิดแอพครั้งแรกหลังจากติดตั้ง แอพจะแจ้งให้ download ฐานข้อมูล
ดังนั้น เมื่อเปิดแอพครั้งแรก Android Device ควรเชื่อมต่อ wifi

หน้าหลัก แสดงรายการพระไตรปิฏกทั้งสามเล่ม ประกอบด้วย
พระวินัยปิฏก พระสุตตันตปิฏก และพระอภิธรรมปิฎก
เมื่อเลือกที่เล่มใดเล่มหนึ่ง จำนวนเล่มบรรทัดถัดมาจะเปลี่ยนตามที่เล่มที่เลือก
สามารถเลือกได้ว่าจะ อ่าน หรือ ค้นหา และเลือกได้ว่าจะให้เป็น ภาษาไทย หรือ ภาษาบาลี

เมื่อเลือก เล่ม-หน้า ที่จะอ่าน แอพจะแสดง เนื้อหาตามที่เลือก

การค้นหา แอพจะแสดงกล่องข้อความให้ป้อนคำค้นหา และหมวดหมู่ที่ต้องการค้นหา

ตัวอย่างผลการค้นหา คำว่า บาป จากทุกหมวดหมู่
แถบด้านบนแสดงจำนวนหน้า และจำนวนพระสูตร ที่มีคำว่า บาป
รายการด้านล่างเป็นแต่ละหน้าที่ค้นเจอ

เมื่อเลือกเข้าไปในรายการที่ค้นเจอ แอพจะแสดงเนื้อหา
พร้อมกับ เน้นสีเหลืองตัวหนาที่คำค้น ในที่นี้คือ คำว่า   บาป  

ในหน้ารายละเอียด ปุ่มเมนูของ Android Device มีเมนูที่น่าสนใจ ได้แก่
อ่านหน้าที่ อ่านข้อที่ เทียบเคียง สลับภาษา (ไทย/บาลี) และ จดจำ 
ที่น่าสนใจอย่างยิ่งคือเมนู จดจำ ซึ่งช่วยบันทึกระหว่างที่กำลังศึกษารายละเอียด

เมื่อเลือกเมนู จดจำ แอพจะขึ้นกล่องข้อความ ที่ตำแหน่งของเอกสารที่กำลังศึกษาอยู่
และสามารถเลือกรายการบันทึกนี้มาอ่านได้ภายหลัง

กดเมนูบน Android Device ที่หน้าหลักของแอพ จะมีรายการเมนูที่น่าสนใจ ได้แก่
ดูรายการจดจำ ข้อมูลส่วนตัว ขอบเขตของโปรแกรม และเกี่ยวกับโปรแกรม

แสดงเนื้อหาจากเมนู เกี่ยวกับโปรแกรม
__________
E-Tipitaka เป็นแอพประเภทแสดงเนื้อหาเอกสารที่มีคุณภาพสูง มีฟังก์ชันการค้นหาที่ใช้งานง่าย สนับสนุนการบันทึกจดจำ เป็นการออกแบบที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการศึกษาค้นคว้าพุทธวจนจากพระไตรปิฏกเป็นอย่างยิ่ง นับเป็นแอพที่มีคุณค่า น่าสนใจ สำหรับพุทธศาสนิกชนและนักศึกษาด้านศาสนาโดยทั่วไป ขอแสดงความชื่นชมผู้พัฒนาคนไทยท่านนี้จากใจ …. ด้วยจิตคารวะ
___________
สนใจติดตั้งไว้ใช้งาน download ได้ที่ market.android.com

เยี่ยมชมเวปไซต์ผู้พัฒนา Visit Developer’s Website
อาทิตย์ (21/7/2011)
Twitter : @ArthitOnline

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: